Fra arkivet

10 gode råd til bedre gådejagt. Forskere, forvaltere og jægere i samlet indsats for at forbedre gåsejagten og forvaltningen af såvel gæs som de områder gæssene fouragerer på. 
Lørdag var der repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Her blev den nuværende formand formeldt genvalgt for yderligere fire år.
De danske bevillinger til forskning i de jagtbare grønlandske arter fortsætter.
I dag klokken 13 er der høring om hjortevildt på Christiansborg. Blandt de der får taletid er både tilhængere og modstandere af de forslag der for tiden er i spil til en fremtidig forvaltning.
Miljø- og fødevareministeriet åbner tilskudsordning til udviklingsprojekter, der blandt andet skal forhindre sæler i at ødelægge fiskernes redskaber og spise deres fangster.
Miljø- og Fødevareministeriet ansætter ny direktør for Naturstyrelsen i, der får hovedsæde i Randbøl ved Vejle.
Jagttrofæer af mere end 200 forskellige lovlige jagtbare arter kan nu ikke længere importeres til Holland, som opfordre andre lande i Europa til at indføre tilsvarende forbud.
Københavns Lufthavn øger nu servicen til jægere der rejser ud af landet med jagtvåben.
Nu viser det sig, at fynske Kaj Refslund blev tvunget til at forlade sin post i hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. I strid med tidligere forlydender.
Lærerne der underviser jagttegnsaspiranterne påpeger at nogle af jagtprøvens spørgsmål ikke kan besvares entydig. 

Blogs

Et skælsættende år i jagtverdenen er ovre og et nyt har netop taget sin begyndelse. Det rummer enorme udfordringer: Et formandsvalg i Danmark og en gryende misagtelse af jægere globalt – blandt andet.

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?