Fra arkivet

Den danske jagt har aldrig været bedre. Den baserer sig på videnskabelige fakta og bygger på principperne om bæredygtighed – og så er den i fremgang. Leder af Steen Andersen.
I går var der første behandling i Folketinget af en ny lov, der skal gøre det lovligt at jage med falke og andre rovfugle i Danmark. Samtidig åbner den nye lov for forsøg med buejagt på då- sika- og kronvildt.
Udsætningerne kan fortsætte i fremtiden, og i visse tilfælde kan der fremover udsættes op til 12 fasaner per hektar. Det er resultatet af dagens forlig i Vildtforvaltningsrådet.
Fredag og lørdag er der MINI COUNTRY FAIR hos Hubertushuset i Ringsted. To dage med massevis af arrangementer og super gode tilbud.
Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to mio. kroner ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker.
I dag er der møde i Vildtforvaltningsrådet, hvor fasanudsætningernes fremtid skal afgøres – blandt andet. 
På HuntersMagazine.tv er anden og sidste del af reportagen fra Afrikajagten tilbage i 2004 netop kommet on-line.
Fra næste år må der udsættes 8-12 fasaner per hektar under forudsætning af, at der findes en biotopplan for området og at naturforbedringerne skal være af varig karakter.
Fremtidens jagttider er netop blevet offentliggjort, og rummer en række udvidelser af såvel arter som jagttider. De nye jagttider træder i kraft til næste år.
Ny titel på HuntersMagazine.tv. Denne gang om hvordan man tester sine haglpatroner, og om hvilke faktorer der er afgørende.

Blogs

Et skælsættende år i jagtverdenen er ovre og et nyt har netop taget sin begyndelse. Det rummer enorme udfordringer: Et formandsvalg i Danmark og en gryende misagtelse af jægere globalt – blandt andet.

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?