Årets elgjagt

Årets elgjagt

Halvdelen af årets udbytte på Tyllinge i Østsverige. Kvoten var på 14 dyr, sædvanligvis nedlægges der omkring ti på elgjagtens tre første dage. I år blev det blot til to elgkalve.

Jagt er jagt.

Den første dag faldt der blot en enkelt tyrekalv. Det var ikke noget overbevisende resultat, og det varslede ilde for de resterende to jagtdage på det smukke østsvenske gods Tyllinge, lidt nord for Vimmerby i Kalmar Len.
På den anden jagtdag faldt der intet vildt og først på den tredje og sidste dag blev der nedlagt endnu en elgkalv. De tyve danske jægere havde rig lejlighed til at minde hinanden om at ”jagt er jagt” og den kan ikke forudsiges.

Tyllinge 2005
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Parole den første morgen, mens forventningerne stadig er helt i top.

Ingen elge.

Godt nok blev der observeret et antal elgkøer med kalve, men der må blot skydes en kalv fra køer med to kalve efter sig, og sådan har det altid været på dette revir. I år var der i udtalt grad tale om køer med kun en kalv. Så de fik lov til at gå videre. Det kan forhåbentligt øge antallet af elge til næste år, for i den forgangne uge blev der slet ikke set enlige dyr, og da slet ingen tyre. Elgene var som sunket i den klipperige svenske undergrund.
Men. Vejret var usædvanligt smukt – og varmt, og humøret fejlede bestemt heller ikke noget. Som altid nød de tyve danske jægere hinandens selskab, og glæder sig allerede til den anden mandag i oktober 2006, når elgjagten atter går ind på Tyllinge.

Billedreportage på de følgende sider.

Tyllinge 2005
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Driverne får besked om den kompaskurs der skal følges gennem drevet.

Driverne er klar til den lidt over en time lange tur gennem det svenske vildnis. Hver dag drives fire såter. De tyve jægere er inddelt i to lige store hold, der skiftes til at drive og sidde for.

Tyllinge 2005
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersenb

På post. Et af de gode skyttepas, hvor der er godt udsyn, og god tid til at skyde – hvis der skulle komme en elg forbi.

Såten er ovre. Driverne er nået frem til skytterne, og det meste af turen gennem og ikke mindst over den fjeldrige natur foregik i år i skjorteærmer.

Tyllinge 2005
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Årets sikreste såt. Frokosten. Den sidste jagtdag ude i den usædvanlige smukke og varme svenske storskov.