Årets hagl – Hele testen

Årets hagl – Hele testen

De ni undersøgte patroner.

Kvalitet.

Årets undersøgelse af kvaliteten i haglpatronerne på det danske marked viser, at patronerne fra de anerkendte og velestimerede fabrikker er ensartede og af høj kvalitet.
Ni forskellige fabrikater er blevet undersøgt over hastighedsmåleren og på laboratoriet, og de har alle bestået testen i den forstand, at ingen af patronerne falder væsentligt igennem i forhold til de øvrige undersøgte patroner.

Rottweil.

Den nye såkaldte spredepatron fra Rotweill (Steel Game Disperseur) scorer topkarakter i tre af de fire parametre som patronerne er blevet eksamineret i.
Lige efter følger Sherwood og Gyttorp med to fine stålpatroner. Generelt er skovpatronerne de der klarer sig dårligst, uden tvivl fordi det er vanskeligt at producere ensartede bismuthhagl. Det trækker ned i testen, hvor vi har vejet hele patronen, hele haglladningen og de enkelte hagl. På skydebanen har vi testet patronernes udgangshastighed, for at se om den er ensartet.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Figur 3. Haglvægt. Fem tilfældige hagl fra tre ens patroner er blevet vejet. Blå søjle viser vægten på haglene i patron 1, gul i patron 2 og grøn i patron 3. Tallene i søjlen viser hvilken haglstørrelse der er tale om, og den røde søjle viser gennemsnittet af vægten af de 15 hagl.

De ni patroner.

Følgende patroner er blevet undersøgt:
Rottweil Steel Game Disperseur, 4, 28 g.
Sherwood Stål High Speed, 5, 32 g.
Mirage, Clever Steel Hunting, 5, 32 g.
Federal Steel Speed Shok, 4, 32 g.
Gyttorp High Performance Steel, 5, 28 g.
Kent Fasteel, 5, 32 g.
Kent Tin Shot, 5, 28 g.
ELEY, Grand Prix Bismuth Forest, 5, 32 g.
Purdey Bismuth, 4, 28,5 g.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Tabel C. Gennemsnit af vægten af de 15 hagl (blå søjle). Letteste og tungeste hagl, variationsbredden og standardafvigelsen (gul søjle). Standardafvigelse beskriver den statistiske spredning. Jo mindre tal jo mere ensartet er patronen.

Scoring.

På baggrund af de fire forskellige parametre som her er blevet undersøgt, har vi forsøgt os med noget nyt – som jævnligt har været efterspurgt. Vi har givet de undersøgte patroner karakterer, alt efter hvor ensartet de er produceret. Patroner med den laveste variation får et A, dem med den største variation et C og dem midt i mellem et C.

Individuel test.

Inden vi tager fat på scoringerne, er det imidlertid vigtigt at understrege, at denne undersøgelse IKKE siger noget om hvordan de undersøgte patroner skyder i noget gevær. Det skal den enkelte skytte selv finde ud af, ved at beskyde en såkaldt vidneplade (eller bare et stykke hvidt papir) på en jagtrelevant afstand.
Men leder man efter patroner til jagt blandt de ni her undersøgte, så vil man udelukkende finde patroner af høj eller rigtig høj kvalitet. Ikke noget dårligt sted at starte.
Læs mere om Prøveskydning med eget gevær.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Tabel D. Scoringer. Patroner længst til højre scorer højest. Jo længere til venstre en patron er endt, jo dårligere har den scoret i denne test mellem gode og rigtigt gode jagtpatroner.

Topscoreren.

Som det fremgår af Tabel D er den nye patron fra Rottweil den mest ensartede af de ni testede. De tre nederste patroner i tabellen er patroner med såkaldte bløde hagl, og de scorer generelt dårligere end stålhaglpatronerne. I tilfældet med de to bismuthpatroner skyldes det, at haglene ikke er så ensartede som stålhaglene.
I skrivende stund er kun ELEY bismuth godkendt til skovjagt af Dansk Skovforening, mens tinpatronen er sendt til godkendelse. Om den smukke pappatron fra Purdey også skal testes af Skovforeningen er indtil videre uvist.

Konklusion.

Alle ni patroner har klaret sig godt i denne undersøgelse. Det har været et hårdt felt at deltage i, og de patroner der har klaret sig bedst er overordentligt ensartet produceret. De øvrige patroner er ensartet produceret, så fabrikanter og importører fortjener stor ros for deres indsats, for at bringe nogle godt skydende og stabilt produceret patroner på det danske marked. Ikke mindst set i lyset af det ganske ringe resultat der kom ud af den første undersøgelse i denne række for bare lidt over fem år siden. Der er i sandhed sket en masse siden da – og tak for det!

Testens øvrige elementer.

Haglladning.
Hastighed.