Bedre jagttider

For første gang i mange år, er jagttiderne en opgradering af de danske jægeres muligheder.

Nye jagttider.
Vildtforvaltningsrådet har i dag fremsendt sine indstillinger til miljøministeren for de kommende justeringer af jagttiderne.
Formelt er der altså ikke ændret på jagttiderne endnu. Men der er en fasttømret tradition for, at ministeren følger Vildtforvaltningsrådets indstilling, så derfor kan den fremsendte indstilling fra Vildtforvaltningsrådet godt regnes for at være et helt konkret forvarsel for, hvad der kommer til at ske, når de nye jagttider skal træde i kraft den 1. april 2018.

Det nye er, at der i endnu højere grad er lagt vægt på biologiske fakta, og at der er tale om udvidelser i omfattende grad.

Vildtforvaltningsrådet anbefaler således at jagttiden udvides for ni arter.
For en art – dåvildt – er der lokale udvidelser nogle steder og indskrænkninger andre steder.
For fire arter indskrænkes jagttiderne.

Samtidig er det besluttet at revisionen af jagttiderne gøres mere dynamisk, så der ikke nødvendigvis skal gå fire år mellem vurderingerne. En række arter skal således revurderes allerede om to år, mens andre arter ikke skal vurderes før der opstår behov for det.

Udvidelserne af jagttiderne.
Kragerne og husskaderne vil i fremtiden kunne jages 1 time før solopgang.
Harernes jagttid udvides med to uger på Sjælland, Fyn og Bornholm.
Jagttiden på fasanhøner udvides, så den slutter samtidig med fasanhanejagten
den 31.1.
Jagttiden på agerhøns udvides med 14 dage på Sjælland, Møn, Lolland og
Falster.
Jagttiden på ringdue udvides så den i fremtiden begynder den 16.10.
Den lokale fredning af blisgås på Nordfyn ophæves.
Jagttiden på grågås udvides med en måned, så den fremover går ind den 1. august – dog kun på landbrugsarealer.
Og så genindføres der jagttid på sølvmåge.

Indskrænkningerne af jagttiderne.
Husmårens jagttid indskrænkes til den 1.10-31.1
Jagttiden på Tyrkerduen indskrænkes, så tyrkerduen fredes vest for Storebælt.
Fløjlsandhunner fredes.
Havlithunner fredes.

Processen frem til den her offentliggjorte indstilling har båret præg af, at især Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening er imod udvidelser af jagttiderne.

Den videre proces er nu, at indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet skal gennem det ministerielle maskinrum før indstillingerne forventeligt indarbejdes i de nye jagttider, som må formodes at træde i kraft til april 2018.

googlemap: