Blesbok og bontebok

Blesbok og bontebok

Blesbok på vagt i Sydafrika. Af dyrlæge Anders Holm.

Blesbok Damaliscus dorcas phillipsi
Engelsk: Blesbok

Bontebok Damaliscus dorcas dorcas
Engelsk: Bontebok

ZOOLOGI

Disse to antiloper regnes til samme art, og de to underarter er i stand til at give krydsninger, hvor de forekommer sammen.
Dette forhold er et af argumenterne for at have gameranches, hvor man kan styre udvandring og bastardering mellem underarter.
Begge køn bærer horn, dog er hannens sværere og længere end hunnens.

Blesbok.

De to arter kendes fra hinanden på, at blesbok
er lysere brun i grundfarven med en afbrudt blis i panden.Hos få procent af bestanden af blissen dog sammenhængende.

Bontebok.

Bontebok har meget stærkere farver, er meget mørkere brun, næsten sort med en sammenhængende blis i panden.

Reddet.

Takket være den enorme indsats fra sydafrikanske gameranches er det lykkedes at redde bestanden af bontebok.
I begyndelsen af sidste århundrede var bestanden decimeret til få hundrede individer i et enkelt område i Eastern Cape.
Der er nu etableret nationalpark i området ved Swellendam, Bontebok National Park, hvor de sidste bestande fandtes

Blesbok
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Blesbok med tydelig adskildt pandeblis.

Jagt på bontebok.

En række gameranches i Eastern Cape har genintroduceret bontebok, og bestanden anslås i dag til at overstige 2000 individer.
På adskillige jagtfarme er begrænset afskydning mulig, så det i dag kan lade sig gøre at nedlægge bontebok på en jagttur til Sydafrika.
Det er dog tilrådeligt, at man inden afrejsen sikrer sig, at der er ledige dyr til afskydning.
Til sammenligning regnes bestanden af blesbok at overstige 50.000 individer bare i Sydafrika.

Reproduktion.

De fleste fødsler hos bontebok finder sted i september- oktober, og enkelte frem til februar.
Blesbokken sætter sine lam i november- januar, med den største fødselsrate i december.
Lammene vejer 6-7 kg, og kan følge med moderen efter kun ½ time.

Blesbok
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Naturlig udbredelse. Den røde farve gælder for bontebok mens den sorte gælder for blesbok.

Territorial bontebok.

Bontebok er territorial og vil i løbet af året forsvare sit territorium med hundyr og kalve. Disse flokke af hundyr og kalve på ca. 6-10 individer, vandrer mellem hannernes territorier.
Brunsten falder i januar til marts og hannerne, der ikke besidder et territorium, vil oftest opholde sig i bachelorherds (flokke af hanner).

Flokke af blesbok.

Blesbokke kan derimod findes i større flokke fra 3 op til 25 individer, hvorimod flokkene uden for brunsten, hvor hannerne ikke forsvarer territorier, kan tælle op til flere hundrede individer. Når belsbokke skræmmes løber de i store cirkler.

Adfærd.

Blesbok og bontebok findes i det åbne land, og arten er afhængig af vand.
Dyrene er mest aktive morgen og aften, hvor muligheden for en pursh til dyrene er god.
Det er karakteristisk at denne art i den varme periode midt på dagen, kan findes i flok med nikkende hoveder, mens alle dyr er orienteret med hovedet i samme retning mod solen.

Blesbok
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Stærk buk på lidt over 16 tommer nedlagt i Munik Conservancy i Limpopo, Sydafrika.

Jagt.

Jagten på disse to arter giver god mulighed for en pürsch i den smukke sydafrikanske natur.
Da begge underarter er typiske flokdyr, og ofte forekommer i områder med sparsom vegetation, finder jagten sted i områder der kræver gode pürschegenskaber hos jægeren, som vi kender det så godt fra Scotland.
Det at skulle nedlægge en gammel buk i en flok på 10-20 dyr er altid en udfordring, for der er mange øjne til at holde øje med jægere der forsøger at nærme sig flokken.

Alder og økonomi.

Blesbok angives til at have en maximum alder på 14 år på den fri vildtbane.
Blesbok regnes af mange farme som leverandør af vildtkødet til farmens økonomi.