Bukkedebatten fortsætter... Stadig!

Bukkedebatten fortsætter... Stadig!

Deltag i debaten: debat@huntersmagazine.com

Er vi kommet videre?

Siden råvildtforeningen stiftelse for godt og vel et år siden har der på aktuelle jagtfora og flere i jagttidsskrifter verseret en heftig og intenst debat om forvaltningen af vores råvildt. Desværre er spørgsmålet pro eller contra om hvor vidt bukkejagten skal flyttes til august eller fastholdes i foråret kommet til at fylde meget i debatten. I en leder i et flot temanummer om råvildtjagt i tidsskriftet JAGT – vildt og våben hedder det, at råvildtforeningen har som mål at få flyttet jagttiden til slutningen af brunsttiden, i et forsøg på at opnå en mere velafbalanceret afskydning. Det er en sandhed med modifikationer. Vi får ikke nødvendigvis en mere fornuftig afskydning udelukkende ved at flytte jagttiden til august. Men vi får langt flere bukke som har fejet basten af stængerne, har sluppet den mølædte vinterpels, skiftet til voksent tandsæt, fået mere sul på kroppen og er i bedre kondition efter vinteren. – Og nok så afgørende, så får råerne den fornødne fred og ro til opfostring af de nysatte lam - og der med en biologisk relateret bedre funderet jagttid.

En ændret adfærd relateret til den skæve kønsmæssige afskydning af råvildt, som finder sted mange steder i landet i dag er et helt andet ben. En adfærd som vi ganske enkelt er nødt til at gøre op med, hvis vi på sigt vil undgå fynske tilstande over det meste af landet. En fatal forvaltning, som er endt i, at det primært er ubeskrevne årsbukke som sætter dagsordnen i brunsten, fordi der generelt set kun er et stærkt svindende antal bukke på to år og opefter tilbage på øen. En kvantitativ trofæfiksering som indiskutabelt har medvirket til den fatale udvikling, vi har været vidne til på Fyn med stærkt dalende kropsvægt og kondition og i sidste ende faldvildt en masse.

Mange af de selv samme årsbukke ville aldrig komme til fadet i en given bestand af råvildt, som havde blot en tilnærmelsesvis mere afbalanceret alders – og kønsmæssig sammensætning.

Lad så være, at en debattør på DJ- hjemmeside i foråret anfægter, at der skulle være noget galt på Fyn, når Øen i 2007 kunne byde ind med 2 guldmedaljebukke til årets toptiliste i JÆGER. Pointen eller forklaringen ligger lige til. Nemlig at en mindre håndfuld brødre på Nordøstfyn disponerer over og samarbejder omkring et større jagtrevir, hvor de blot lader områdets bukke få nogle flere år i stængerne inden de ombringes.

Og præcist samforvaltning på tværs af naboskel små eller store terræner er i mine øjne definitivt nøglen til en fremtidig optimal forvaltning af vores råvildt. Ikke fordi målsætningen skal udmøntes i, at vi skal skyde toptibukke. Men først og fremmest fordi det er afgørende at få hæve gennemsnitalderen på de ombragte bukke og etableret en hensigtsmæssig afskydning af hundyr og lam. Et samarbejde som tillige utvivlsomt i løbet af relativ få år vil resultere i, at især jægeren med det lille naborevir ikke nødvendigvis år ud og år ind må tage til ”takke” med en etårig buk, som det ofte er tilfældet i dag.

Vi har modsat en række andre lande som Polen, Skotland, England, Tyskland m.fl. en ultraliberal jagtlovgivning, hvor den enkelte jæger/lodsejer nyder en udstrakt frihed til at forvalte(afskyde) på eget jagtterræn uden at skelne til nabojægere. Alligevel – eller måske rettere derfor afskyder vi vores bukke fra en kant af – efter ”slagtesvinfilosofien” hurtigt ind – hurtigt ud - og ender derfor konsekvent helt i bund på en aktuel liste over kvaliteten af europæiske bukkeopsatser.
Flere debattører har tillige slået til lyd for at jagttiden på råbukke i Danmark skulle udvides netop med henvisning til det kontinuerlige overflødighedshorn af støre bukke som år efter år hentes hjem fra de aktuelle lande. Men her må tingene igen ses i en større kontekst. Nemlig at vi herhjemme er langt flere riffeljægere som hvert år fodre en buk eller flere relateret til landets fysiske størrelse end det er tilfældet i f.eks. Polen og Tyskland. Eller sagt med et glimt i øjet, hvis jeg var råbuk og frit kunne vælge, så ville jeg langt hellere foretrække at friste tilværelsen i det tidlige betonkommunistiske Polen frem for i DK. Det virker mildest talt ikke videre flatterende!

I debatten omkring unge contra ældre bukke, motiveres ombringelsen af unge bukke ofte med, at det er jagtoplevelsen og ikke opsatsens størrelse, som er det drivende moment i jagten. Det glæder mig. Det glæder mig endvidere, at flere jægere vælger at nedlægge en ung buk, fordi de deres søn, datter eller kæreste er med det det slet skjulte motiv for øje at indvie potentielle jægere i jagtens univers.

Når de motiver så er utømt, så kan man samlet set ikke komme uden om, at jagten på bukke med flere år på bagen uanset trofæets størrelse generelt fodre flere genvordigheder og dermed kvalitativ større jagtoplevelser – Eller hvad?
med venlig hilsen
Henrik Juel Hansen

Hvor dum kan man være?

Hvor dum kan man være vi har den bedste jagttid som den er skal vi have den som i Sverige så skal skydetien være 1 time før solopgang og 1,5time efter solnedgang.
venlig hilsen A.M.Nielsen