Falkejagt og buejagt i Danmark

Forbud mod jagt med rovfugle og ugler blev indført ved revision af jagtloven i 1967 med mulighed for dispensation. Ved jagtlovsrevisionen i 1994 blev dispensationsmuligheden fjernet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fremlagde i går et nyt lovforslag om at ændre jagt- og vildtforvaltningsloven, så der bliver mulighed for at fastsætte regler om at bruge rovfugle til jagt og gennemføre forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

I dag kan man gå på jagt med bue og pil efter råvildt, harer og andre mindre dyr, mens jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt kun må foregå med riffel. Regeringen vil nu samle erfaringer med buejagt på større hjortevildt og foreslår en fire-årig forsøgsordning. 

”Med lovforslaget giver vi mulighed for, at to af verdens ældste jagtformer igen kan praktiseres i Danmark. Jagt med rovfugle er en ældgammel jagtform på naturens præmisser, og buejagt er også en oprindelig, naturlig og meget udfordrende jagtform. Derfor foreslår regeringen nu at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at jage med falke, og vi vil gennemføre et forsøg, hvor vi opnår erfaringer med buejagt på større hjortevildt,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i forbindelse med lovforslaget.

Falkejagt er i dag tilladt i lande som England og Tyskland, mens det er forbudt i de nordiske lande. Hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, bliver det fremover også bliver tilladt i Danmark.

”Dansk Folkeparti har længe kæmpet for, at uddannede falkonerer skal have mulighed for at praktisere falkejagt i Danmark, for eksempel til regulering af råger og måger, der er til stor gene i mange byer. Det vil blive muligt med det forslag,” tilføjer miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

Lovforslaget indeholder herudover en række tiltag, der skal være med til at holde bestanden af kronvildt og dåvildt nede, så de skader, vildtet laver på landmændenes afgrøder og på skovens træer, kan reduceres.

 

Det nye lovforslag - L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse – er nu sendt til videre udvalgsbehandling, inden det senere i denne folketingssamling bringes til 2. og 3. behandling i Folketingssalen.