Fasanforliget

Syv ud af rådets ni medlemmer står bag den indstilling der nu fremsendes til miljøministeren. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse der ikke er med i forliget.

Udsætningerne kan fortsætte.
Der sker ingen ændringer i forhold til udsætninger og biotoplaner for den kommende jagtsæson.
Det står klart efter dagens forlig i Vildtforvaltningsrådet.

Den korte udlægning.
De nuværende og velkendte bestemmelser fortsætter, men i en revideret udgave.
Forudsat at ministeren følger indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet vil der fremover kunne udsættes op til 4 agerhøns/hektar for ejendomme med biotopplaner for agerhøns.
For ejendomme der allerede har en biotopplan vil der fremover kunne udsættes op til 12 fasaner/hektar hvis biotopplanerne gøres flerårige og af blivende karakter.
Reglerne for udsætning af gråænder forlænges ligeledes.

For udsætning af alle tre arter indstilles det, at der fremover skal ske en digital indberetning af antal udsatte fugle og placering af udsætningerne.

Det nye forlig gælder for fasaner og agerhøns i otte år, med en evaluering efter fire år.
Forligets varighed for gråænder er fem år med en evaluering efter to år.

 

Pressemeddelelse fra Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har truffet beslutning om indstilling til ministeren om udsætning.

PRESSEMEDDELELSE: Vildtforvaltningsrådet har truffet beslutning om at forelægge ministeren en indstilling til ændring af regler for udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder. Syv og af ni medlemmer står bag beslutningen.

Med udgangspunkt i biotopplanordningen har rådet indstillet, at ordningen fortsat videreføres, men i en revideret udgave. Biotopplanerne ønskes i højere grad tilpasset den enkelte ejendom og målrettet varig natur – heriblandt ikke-jagtbare arter i det åbne land.

Rådet foreslår, at de nuværende regler for antallet af fugle, som kan udsættes på den enkelte ejendom, videreføres med undtagelse af biotopplaner til agerhøns. På ejendomme med biotopplaner til agerhøns indstilles, at der kan udsættes 4 fugle/hektar. For eksisterende biotopplanejendomme indstilles derudover mulighed for en øget udsætning af fasaner udover de nuværende regler på 7 fugle/hektar. En sådan biotopplan skal være flerårig og hovedsageligt indeholde etablering af permanente tiltag for på den måde at skabe en større kontinuitet på den enkelte ejendom. Dermed kan der opnås mulighed for at udsætte op til 8-12 fugle/hektar.

For al udsætning foreslås krav om anmeldelse af udsætning. Det betyder, at alle som udsætter fasaner, agerhøns og ænder digitalt skal anmelde antallet af fugle, som udsættes på den enkelte ejendom såvel som tidspunkt og lokalitet for udsætningen.

For anmeldelse af udsætning, biotopplanordningen og udsætning af ænder foreslår rådet videnskabelige undersøgelser gennemført. Disse undersøgelser skal sikre en større viden om den samlede udsætning af fasan, agerhøne og gråand, at biotopplanernes effekt på naturindholdet kan dokumenteres og i højere grad understøttes samt at øge viden om andeudsætningens påvirkning af søer og vandmiljø. 

Formanden for udsætningsarbejdsgruppen, Flemming Torp, udtaler:

- Denne indstilling lægger op til at tilvejebringe en faglig viden, at give os overblik over omfanget af udsætninger, samt evaluere andeudsætningerne allerede efter to år. Med de foreslåede nye tiltag med flerårige og varige biotopplaner er det mit håb, at de kan medvirke til et større naturindhold i agerlandet.

Forligets varighed er for fasaner og agerhøns otte år med en midtvejsevaluering og for gråænder fem år med en evaluering af udsætningen efter to år.

De organisationer, som støtter indstilling, er Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og formanden for rådet, mens Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening ikke støtter indstillingen.

Se hele Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren ved at klikke på linket nedenfor.

BilagStørrelse
indstilling-fra-arbejdsgruppen-14-05-2017-ver-3-002.pdf299.97 kB