Flere fasaner

Tidligere har grænsen været 7 fasaner per hektar for ejendomme med en biotopplan.

Ministerens indstilling.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil følge en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet om at ændre reglerne for udsætning af vildt, så der kan udsættes flere fasaner. 
“Med de nye retningslinjer tilgodeser vi jægernes ønske om flere dyr, samtidig med at vi skaber varige forbedringer for den sårbare natur. Lærke, vibe og markfirben er blandt agerlandets dyr, der vil få flere levesteder. Det understøtter de mange indsatser for naturen, som allerede gennemføres som følge af Naturpakken fra maj 2016,” siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse der er blevet udsendt i dag lidt over klokken 16.

Indberetning af udsætninger.
Miljø- og fødevareministeren vil også følge forslaget fra Vildtforvaltningsrådet om, at lodsejere, der udsætter vildt, fremover skal indberette enhver udsætning uanset antallet af fugle. 
Desuden skal der gennemføres en række undersøgelser af natureffekten af biotopplanordningen samt af konsekvenserne af udsætning af gråænder. 

FAKTA:
• I dag går grænsen for udsætning af fasaner ved syv fasaner per hektar. Vildtforvaltningsrådet har anbefalet, at der fremover må udsættes 8-12 fasaner per hektar på betingelse af, at der laves flere varige forbedringer af ejendommens natur. Tidligere har man ikke stillet krav om, at biotopforbedringer skal være af permanent karakter. 
• Desuden har Vildtforvaltningsrådet anbefalet, at biotopplan-ordningen skal revideres med henblik på at få en større natureffekt, så ejendomme med biotopplaner i højere grad understøtter naturen. 
• For agerhøns ændres reglerne, så der maksimalt må udsættes fire agerhøns per hektar, hvor det i dag er syv agerhøns per hektar. 
• Reglerne for udsætning af ænder fortsætter uændret.
• Man vil som i dag fortsat kunne udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns pr. ejendom eller én fasan/agerhøne per hektar uden at lave en biotopplan.