Grants gazelle

ZOOLOGI - AFRIKA

Grants gazeller i Tanzania. Udlægget på hornene kan variere betydeligt fra den ene lokalitet til den næste.

Grants gazelle Nanger granti
Engelsk: Grant´s gazelle
Fransk: Gazelle de Grant                                              
Tysk: Grant-Gazelle
Swahili: Swala granti

ZOOLOGI
Denne smukke gazelle findes i fem varianter, der har forskellige former på de karakteristiske horn.
Den nordlige form Nanger granti lacuum, har et meget stort udlæg, men knap så lange horn som den sydlige form: Nanger granti granti, der findes og kan jages i Tanzania.
 

Trofæoversigt Grants gazelle
Art Udbredelse Vægt hun Vægt han Højde RW God
Grants southern Tanzania
Kenya
35-50 Kg 55-80 Kg 85-95 cm 25" 23"
Grants northern Kenya, Somalia,
Ethiopien
      23" 21"

BIOLOGI
Denne art tilhører gazellerne, og kendes på den meget graciøse og smukke fremtoning.Begge køn bærer horn, dog er hannernes horn noget længere og kraftigere.
Sammen med den mindre thompson gazelle og den langhalsede gerenuk er grants gazellen en af de tre gazellearter, det er muligt at jage i Tanzania. Grants gazellen er meget almindelig i flere områder i Tanzania, selvom den lokale befolkning jager denne art intensivt. Grants gazellen  kan i størrelse nærmest sammenlignes med dåvildt og byder på meget spændende jagt. Grants gazellen lever i flokke på op til ca. 30 dyr, der består af hunner, ungdyr og en dominerende han. De unge hanner danner også flokke – bachelor flokke – som består af unge dyr, der er jaget væk fra flokken af den territoriale buk.

Kamp om territoriet.
De gamle territoriale bukke udviser en meget karakteristisk adfærd over for hinanden.
Når de skal true hinanden, poserer de med hovederne vendt væk fra hinanden, og hornene lige frem.
Bukkene vil derefter vende hovederne for at tage hinanden i øjesyn.
Fra tid til anden udvikler denne parade sig til egentlig kamp, som det kendes fra en lang række andre arters territoriale kampe.

Forekomst og føde.
Dyrene findes i meget forskellige biotoper, men er mest udbredt i åbne savanneområder med spredte buske og træer, der giver en vis dækning.
Familiegrupperne holder ofte til i bestemte områder afhængig at føde og nedbørsforhold, og flokkene kan ses igen og igen.
Grants gazellen er ikke så selektiv i sit fødevalg, men æder både græs og blade fra træer og buske.
Selv midt på dagen kan man se flokkene stå ude i det åbne land, og det vidner blandt andet om, at denne art er god til at økonomisere med væskeforbruget.
Grants gazelle
Grants gazellen findes kun i det østlige Afrika og kan være ganske talrig.

 

Jagtform.

Det er netop jagten på arter som grants gazellen, der har været med til at skabe Østafrikas image som et uovertruffent jagtrevir.
Flokkene kan ses på lang afstand. Ofte er der flere flokke inde for synsvidde samtidig, og jægeren skal blot bestemme sig for, hvilken en af flokkene der skal pürsches til.
Sædvanligvis holder dyrene en relativ høj afstand til mennesker, så pürschen kan blive både lang og besværlig.
Lange skud hører også til dagens orden, når man jager grants gazeller.

Forplantning
Grants gazellen har de fleste fødsler i forbindelsen med regntiden, hvilket sikrer gode fødemuligheder.
Drægtighedstiden er godt 6½ måned, og der fødes som regel kun et lam på 5-7 kg.

Savannen
Netop den østafrikanske savanne rummer en af verdens tætteste vildtbestande.
Fødemængden er enorm og giver en vildttæthed, der ikke findes større noget sted på kloden.
Forskerne har beregnet at netop på savannen i Østafrika er der 280 kg levende vildt pr. hektar.
Det er omkring dobbelt så meget vildt som der fandtes i Nordamerika før bisonokserne blev skudt bort.
I øvrigt er der ingen videnskabelig definition på en savanne, som i realiteten er en betegnelse der dækker over en række afrikanske landskabsformer der ikke er skovklædte.
På samme måde findes der heller ingen systematisk afgrænsning af hvornår et dyr er en gazelle og hvornår det ikke er det.
Gazellerne er i taksonomisk (arternes systematik) forstand en usammenhængende gruppe.
De fleste gazeller findes i Østafrika.