Hagltest 1

Hagltest 1

Haglladningerne er blevet vejet.

Omfanget.

Syv nye eller nyere og meget solgte haglpatroner er blevet testet. For at undersøge om kvaliteten er høj og ensartet. Samtidig er der udtaget stikprøver fra patronleverancen som er blevet hastighedsmålt.
I alle de undersøgte forhold viser det sig, at kvaliteten er acceptabel og rimelig ensartet, om end der er producenter som snyder på vægten med haglmængden og som ikke helt kan leve op til de hastigheder der er deklareret på ammunitionspakken.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2006, Steen Andersen

Hastighedsmålingerne. Den blå søjle er gennemsnittet af de enkelte målinger mens den grønne søjle er den hastighed som producenterne oplyser. Klik på diagrammet for at se det i en stor version.

Patronerne.

Testen omfatter fire stålhaglspatroner: Blue Pigeon, Jaguar Steel Magnum, Jaguar Hunting Steel og Remington Nitro Steel. Desuden to bismuthpatroner: ELEY Grand Prix og Venatum, samt en tungstenpatron: Gamebore Impact Tungsten.
Hastigheden er målt to meter fra geværmundingen, og der er gennemført tre måleserier med hver patrontype under forskellige klimatiske forhold. Den indbyrdes forskel på disse måleserier er under 2%.

Hastighederne.

Målingerne er gennemført med en Blaser F3, og samtlige skud er udført i det nederste løb. Af fire forskellige testvåben var netop Blaserens nederste løb det der gav patronerne størst hastighed.
På diagrammet kan man se, at samtlige syv patroner har stabile hastigheder. På nær ELEY Grand Prix lever alle patroner op til de deklarerede hastigheder, og ELEY er ganske tæt på også at gøre det. Anvendes et af de langsommere testvåben falder yderligere et par patroner under de hastigheder som producenterne oplyser på pakkerne.
Sidste år kom Jaguar Steel Magnum på banen med en patron der lover en udgangshastighed på over 500 m/s. Dette løfte er indfriet til fulde.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2006, Steen Andersen

Haglladningerne er blevet vejet. Også her er den blå søjle gennemsnittet af målingerne mens den grønne søjle er den vægt som angives på patronæskerne. Klik på diagrammet for at se det i en stor version.

Haglladningen.

Efterfølgende er der udtaget stikprøver af patronerne som er undersøgt på laboratoriet.
Haglladningerne er blevet vejet, for at undersøge om produktionen er stabil – og for at se om producenterne lever op til løfterne om hhv. 28 eller 32 gram.
Som det fremgår at diagrammet er der to fabrikater der i denne test ikke lever op til deklarationerne på 32 gram hagl. Det drejer sig om Jaguar Hunting Steel med en gennemsnitsvægt på blot 31,055 gran og Venatum med en gennemsnitsvægt på 31,4264 gram.
Imidlertid er ladningsvægten også i disse to patroner konstant fra den ene patron til den anden, så der er formegentlig tale om en justeringsfejl i produktionsudstyret.
Også de fem andre patronfabrikanter er præcise i deres afmåling af haglene. Samtlige producenter leverer altså ensartede ladninger.

Testens øvrige resultater offentliggøres i morgen på disse sider.
Skriv til redaktionen: Redaktionen