Hvilken kaliber?

Hvilken kaliber?

Der er mange forskellige kalibre at vælge imellem, når man skal købe en riffel. Riffelinstruktøren beskriver her en række konkrete overvejelser man kan gøre sig, inden man beslutter sig for en .223 eller en .458er.

Rolf Hagstrøm med et par af sine foretrukne kalibre; 6,5x55 og .375 H&H.

Hvor skal riflen bruges?

Inden Du vælger kaliber, skal Du prøve at opgøre Dine behov: Skal riflen kun anvendes til jagt på råvildt? Skal Du kunne bruge den til al hjortevildt i Danmark? Skal den også bruges i udlandet? Måske har Du har overvejet at anskaffe to rifler, eller en riffel hvor piben kan udskiftes?

Øvelsesammunition.

Hvis Du vælger en kaliber, der ikke produceres øvelsespatroner til, kan det blive en bekostelig affære at gå på skydebanen, med mindre Du selv kan lade Dine patroner. Og træning skal der til under alle omstændigheder!

Råvildt.

Hvis riflen kun skal benyttes til jagt på ræv og råvildt, vil følgende kalibre være et godt valg: .243 Win. , .223 Rem. og 6mm Norma BR. .243Win er en fremragende fladtskydende patron, der egner sig godt til jagt på råvildt og ræv. .223 Rem. er valgt fordi den er kraftigere end .222 Rem. og den bliver desuden standartpatron i Den Danske Hær. 6mm Norma BR er lavet til sportsskydning, men er samtidig en god jagtpatron - men kun for hjemmeladere, da der kun findes øvelsespatroner på markedet.

Rå-, sika- og dåvildt.

Hvis riflen skal kunne benyttes til jagt på de større hjortearter er 6,5x55, .308 Win. og 7x64 fremragende valg. 6,5x55 er alsidig, fladtskydende, og med svag rekyl. Norma leverer gode jagtpatroner og billig træningsammunition. .308 Win. er godt skydende. Der findes et stort udvalg af jagtammunition og billige træningspatroner, selvom gamle militærpatroner ikke er så gode og ofte klemmer. 7x64 er en hurtig og meget alsidig jagtpatron, hvor især RWS leverer en mængde forskellige jagtpatroner, men øvelsespatronerne er dyre.

Kronvildt, elg, sortbjørn og mellemstore antiloper.

Til jagt på disse relativt store dyr er .30-06, 9,3x62, 375 H&H, 7x64, 7mm Rem.Mag., .300 Win.Mag.og 8x68S nogle af de oplagte kalibre. .30-06 er verdens mest brugte jagtpatron. Den er utrolig alsidig, og findes i et utal af jagtpatroner og billig øvelsesammunition. 7mm Rem.Mag. er hurtig og fladtskydende. Patroner til denne kaliber laves af alle amerikanske patronfabrikker. Norma lader øvelsespatroner. De øvrige kalibrer er beskrevet på næste side….

Zebra og riffel
© huntersmagazine.com 2002, Steen Andersen

Afrikansk vildt er ganske skudstærkt. Zebraen her faldt for en enkelt Swift A-Frame i .375 H&H.

Elg, bjørn og store antiloper.

.375 H&H, .338 Win.Mag, 8x68S, 9,3x62, .300 Win.Mag. .375 H+H er en meget alsidig og godt skydende patron, der kan klare såvel store som mindre kugler. Udvalget er meget stort, og i Afrika regnes den for at være den bedste all-round kaliber. .338 Win.Mag. er de senere år blevet ret populær, og amerikanske patronfabrikker har et relativt stort udvalg. 8x68S er ikke ret kendt, men det er en hurtig og kraftig patron. Grunden til at jeg har taget den med er, at det er en af mine personlige favoritter. Udbudet af patroner er ret snævert, men RWS har gode bud. 9,3x62 er ganske populær i Europa. Den er knap så hurtig som .375 H+H, men da den går i en kort lås er det en god kaliber, hvis man har riffel med vekselpibe. Der findes et stort udvalg fra Europiske patronfabrikker og Norma laver en øvelsespatron.

.300 Win.Mag.

.300 Win.Mag. er blevet ret populær, selvom den ikke kan bære så stor en kugle. Patroner laves af de fleste patronfabrikker. Fælles for alle disse kalibre er, at rekylen kan være voldsom, og at det derfor er tilrådeligt at finde en tung riffel med en tyk pibe, det vil nedsætte rekylen betragteligt. Øvelsespatroner findes generelt ikke.

Rolfs bøffeljagt
© huntersmagazine.com 2004, Bente Post-Pedersen

Rolf Hagstrøm med en af sine afrikanske bøfler, nedlagt med .458 Win.Mag.

Bøfler.

Til jagt på det allerstørste og farligste vildt vil .416 Rem.Mag., .458 Win. Mag. være gode valg. .416 Rem.Mag. er en nyere storvildtspatron, der passer godt til repetérrifler. Patronen er relativ kort, og låsen bliver derfor også relativ kort. .416 Rem. Mag. er ved at udfase den noget langsommere ,458 Win.Mag., som i mange årtier har været den foretrukne storvildtkaliber til repeterrifler.

FAKTA.

Rolf Hagstrøm er riffelinstruktør, og en af de faste skribenter på HuntersMagazine.com Rolf har betydelig jagterfaring fra såvel Skandinavien, som Centraleuropa og Afrika. Rolf Hagstrøm skyder med en Blaser R93 som til konkurrencer og træning ofte er monteret med en kaliber 6,5x55 pibe. På jagt efter større vildtarter anvender han .338 Win. Mag. På årsbasis skyder Rolf mere end 3.000 skud med sin riffel.

Forskellige patroner
© huntersmagazine.com 2002, Steen Andersen

Fra .223 til .458 Win.Mag.

Afsluttende bemærkninger.

”I de her nævnet forslag har jeg bevidst udeladt en række kalibre, som ikke er særlig almindelige. Der vil med andre ord nok være kalibrer som vil være savnet af nogle. Men fortvivl ej, blot fordi en kaliber ikke er nævnt her, er det ikke ensbetydende med, at den ikke har sin berettigelse. Jag har valgt at lægge vægt på kalibre som det er relativt nemt at skaffe ammunition til, og som ikke kræver en urimelig lang lås.”

Ingen facitliste.

”Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at der er tale mine personlige råd. Andre jægere kan have helt andre meninger om disse sager. Der findes nemlig ingen facitliste til emner af denne karakter. Det endelige valg vil altid bero på personlige erfaringer og nødvendige kompromisser.”