Kafferbøffel

Kafferbøffel

Stærk bøffeltyr med veludviklet boss – hornenes sammenvoksede basis. Af dyrlæge Anders Holm.

Kafferbøffel: Syncerus caffer
Engelsk: African buffalo eller Cape Buffalo
Fransk: Buffle d´Afrique
Tysk: Afrikanischer büffel
Swahili: Mbogo, Nyati

ZOOLOGI.

Den afrikanske bøffel er en af de fem store, og udgør sammen med elefant, leopard, løve og næsehorn selve indbegrebet af den afrikanske jagt.
I dag er bøflen den af de fem store, som flest jægere har mulighed for at jage, fordi den stadig er ganske talrig og trofæafgifterne rimelige.
Samtidig er jagt på bøffel ofte meget spændende og til tider farlig jagt.
Bøflen er utrolig skudstærk, har gode sanser og er meget hurtig, og dermed en farlig modstander. Disse egenskaber har givet bøflen legendarisk status blandt storvildtjægere gennem historien.
Den afrikanske bøffel findes i 3 varianter, som i de områder hvor underarterne findes samtidig, (Congo og Angola) kan give afkom, som er mellemformer.
Læs også http://huntersmagazine.dk/?mod=article&aID=1409;PSID=f6ee86bab265142ac81... >Den forkerte bøffel
Læs også om bøflerne levevis og adfærd.

LEVEVIS.

Bøflerne lever oftest i flokke på nogle enkelte individer og op til 25-30 dyr i regntiden, hvorimod de kan samles i grupper på op til flere tusinde dyr i den tørre tid.
Grupper af bøfler kan bryde ud af den store flok for senere at forenes med flokken igen.

Vand.

Flokkene vil søge til vand tidlig morgen og sent eftermiddag, men i områder hvor der jages, vil dyrene drikke om natten.
Midt på dagen søger dyrene ind i skyggen i tæt bush eller under træer, idet dyrene her skal tygge drøv, men også fordi de er meget følsomme overfor opvarmning.
Kropstemperaturen skal holdes under 40 grader for at undgå overophedning..
Bøflerne vil æde, når de bevæger sig til og fra vandingsstedet samt hele natten.
Bøfler bevæger sig sjældent mere end få kilometer fra vandingsstedet, som oftest er meget omhyggeligt valgt, selv ved floder og søer, vil dyrene opsøge bestemte steder.
Det er denne adfærd, jægeren skal kende, hvis der skal være nogen mulighed for at nedlægge dette meget fornemme stykke vildt.

Bøfler
© huntersmagazine.com
2005

Bøffeltyr på omkring 40 tommer nedlagt i Zimbabwe.

JAGT.

Der er naturligvis meget stor forskel på, hvorvidt man skal jage bøffel på den udstrakte savanne i det nordlige Tanzania, tæt bush i det nordlige Zimbabwe, sumpene i Botswana, regnskoven i Centralafrika eller om man skal jage i sivområdet i Selous (Tanzania).

Anstand.

Hvis man kender den vej bøflerne bruger mellem vandingsstedet og deres skjul, kan man forsøge at placere sig mellem de to steder i god vind. Da vinden ofte springer, kan man meget let blive afsløret, og en dundrende galop gennem bushen afslører, at jægerne er blevet opdaget, hvorefter en meget svær pürsch venter forude.

Opsøgende.

Hvis man kører rundt i terrænet midt på dagen, vil dyrenes fod afsløre, hvordan dyrene bevæger sig gennem landskabet, og man kan lægge en plan, hvor man befinder sig i god vind i nærheden af vandet, før daggry, for at se om man kan få et glimt af flokken.
Hvis man får kontakt med flokken, er det vigtigt at holde godt øje med alle dyrene, idet en nervøs ko forrest i flokken, er nok til at spolere chancerne.

De store flokke.

I de store flokke er der som regel ikke mange gamle tyre, og det er en svær kunst at få skud til disse gamle dyr, da de ofte findes i den bagerste tredjedel af flokken, hvilket vil sige, at man skal lade det meste af flokken passere, før man kan få kontakt med en gammel tyr.
Vurdering af trofæstørrelsen er noget nemmere hvis man er placeret foran flokken, da hornene nemmere bedømmes med hensyn til udlæg og boss, når dyret betragtes forfra.
Dette er ikke nemt, da vindens svøben kan sætte hele flokken i bevægelse, inden man overhovedet når at få øje på en tyr.
Der skal betydelig erfaring til, før man kan bedømme trofæstørrelse og alder på dyrene, der bevæger sig frem mellem hinanden. De film, der ofte vises i fjernsynet, viser dyr, der er fotograferet i nationalparker uden jagttryk, hvilket kan sammenlignes med kronhjorten i Dyrehaven.

Pürsch.

Dyrene bevæger sig gennem terrænet med 2-3 km i timen, mens de udvælger de græsser, de foretrækker, og det er muligt at følge med flokken, hvis man er i god vind og ikke bliver opdaget af de opmærksomme køer, der ofte sikrer, mens de bevæger sig frem.
Når bøflerne først har nået deres skjul for dagen, vil de ligge med hovedet højt og tygge drøv, med vinden kommende bagfra, således at de udnytter begge sanser optimalt, og det vil være meget svært at pürsche dyrene i denne situation.
Det bedste tidspunkt for at jage bøffel er således tidlig morgen og sen eftermiddag.

Bøfler
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Anatomisk oversigt.

En god kugle.

Når man skal på bøffeljagt første gang, er der en række forhold, man skal være opmærksom på. Bøflen regnes for en af de mest skudstærke stykker vildt, og beretningerne om anskudte bøfler, der angriber forfølgeren efter 12 timers jagt med en .375ér gennem den ene lunge, er ikke sjældne.
Det vigtigste ved bøffeljagt er derfor at forsøge at sætte en god kugle i hjerte, lunger eller rygrad, inden dyrene har bemærket ens tilstedeværelse.

SKUDDET.

Ved bøffeljagt er det overordentligt vigtigt at sætte sig grundigt ind i anatomien på den afrikanske bøffel.
Torntappene på hals og ryg er så høje, at lunge-hjerte ligger meget dybt i brysthulen, hvilket betyder, at en kugle der kan sammenlignes med en høj bladkugle på råvildt kan få katastrofale følger for bøffeljægeren.
En høj kugle på en bøffel resulterer næsten altid i et tapskud, der giver et øjebliks lammelse, hvorefter tyren i stor fart flygter fra stedet, og man står foran en meget vanskelig og farlig eftersøgning.
På tegningen ses anatomien på bøflen set fra siden, og det ses tydeligt, hvor dybt rygraden ligger i brysthulen.

Hjerte og lunger.

Det er vigtigt, at der tilstræbes et skud, der rammer hjertet eller begge lunger, da en kugle igennem den ene lunge ikke vil svække bøflen tilstrækkeligt til at sikre, at den forender.

Skyd ikke i maven.

Man bør indprente sig det anatomiske billede; huske det når man skal afgive en kugle til en bøffel. Et af de farligste skud til bøffel er et waid-skud, hvor kuglen sidder for langt tilbage og rammer bughulen, fordi skuddet ikke vil påvirke bøflen nævneværdigt udover at fremkalde maksimal adrenalinfrigivelse og et meget kampivrigt dyr på måske 600 – 800 Kg.

De svære skud.

Professionelle jægere fraråder oftest at skyde, når bøflen har front mod en, da risikoen for at kuglen sidder lidt for langt til en af siderne er overhængende.
Herved kommer kuglen til at ramme ribbenene, hvorved den vil slå ud til siden, uden at ramme de vitale organer i brysthulen, med et meget alvorligt anskud til følge.
Hjerneskuddet betragtes af professionelle jægere som meget risikabelt, da dyrenes hjerne er godt beskyttet bag hornet, hvis man ser den fra siden, ligesom frontalt hjerneskud er yderst usikkert, med mindre afstanden til bøflen er meget kort, eller der er tale om fangstskud.

Bøfler
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Rød farve skitserer hjerte, lunge, karsystem, mens de gule angiver hvor hjerne og halshvirvler kan træffes.

Følgende retningslinier kan være en hjælp ved bøffeljagt:

HJERTESKUD.
1. Fra siden: Gå op langs forbenet og sigt lige over albuen (se
illustrationen).
2. Forfra: Gå 1/3-del op fra bunden af brystkassen.
3. Bagfra (Kun ved anskud): Hold 2 håndsbredder under haleroden.

RYGRAD.
1. Fra siden: Gå op langs forbenet og hold1 håndsbredde over albuen.
2. Forfra:(Når hovedet holdet lavt): Hold 1/3 under ryglinien.
3. Forfra:(Når hovedet holdes højt): Hold hvor doglap og hals mødes (det bredeste sted på bøflen set forfra).
4. Bagfra (Kun ved anskud): 1 håndsbredde under haleroden.

Kort og godt.

Der vil ikke i denne oversigt blive givet en gennemgang af kalibre, der kan anvendes til bøffeljagt.
Følgende punkter kan dog anføres:
Det er afgørende, at man følger den professionelle jægers anbefalinger.

· Mindste kaliber, der lovligt kan anvendes til bøffeljagt i de fleste afrikanske lande, er 375 H+H. Denne kaliber er kendetegnet ved at have en meget behagelig rekyl i forhold til den energi den afgiver, og regnes af mange som den mest alround kaliber til jagt i Afrika.
· Jægeren skal være fortrolig med riflen, da den mindste usikkerhed med aftrækket kan bringe alle på safarien i fare.
· Derfor vil mange professionelle jægere foretrække, at jægeren anvender en lidt mindre kaliber, som vedkommende kan ramme med, end at opleve en jæger der forsøger at anvende en større kaliber, som skytten i realiteten er bange for at fyre af…..
· Mange professionelle jægere anbefaler en blødnæset (med forstærket projektil, f.eks. Nosler partition, Barnes X) i kammeret til det første skud samt fuldkappede i magasinet til follow up.
· Afgiv altid et fangstskud til den liggende bøffel, gerne i ryglinien, da en anskudt bøffel, der kommer til sig selv, er en dødsensfarlig modstander.
· Forsøg at sætte en kugle igennem begge lunger eller i hjertet
· Undgå halsskud, med mindre der er tale om follow up eller meget korte afstande.
· Undgå hjerneskuddet, da risiko for anskud er alt for stort.

Alle oplysninger i denne artikel er vejledende og hverken forfatter, redaktion eller udgiver kan gøres ansvarlig for skader eller ulykker, der opstår under bøffeljagt.

Læs mere om bøfler.

Læs også http://huntersmagazine.dk/?mod=article&aID=1409;PSID=f6ee86bab265142ac81... >Den forkerte bøffel.