Læserdebat

Læserdebat

Deltag i debaten: debat@huntersmagazine.com

Pladder at flytte bukkejagten!

Jeg begriber ikke man bliver ved med alt det pladder om at flytte bukkejagt, den skal selvfølgelig forblive som den er. Derimod vil det give en forandring i bukkebestanden og dens aldersammensætning hvis vi jægere kan lade være at skyde alt hvad der bevæger sig der har opsats. Flere steder i verden hvor bukkejagten starter endog tidligere på året end i Danmark, har man en helt anden bestand af bukke. Det tror jeg har noget at gøre med at der afskydes efter en plan.
Mht. råernes yngelpleje generer en enlig jæger på purch eller i en skydestige ikke mere end diverse andre naturbrugere, lad mig nævne løbere (især terrænløbere) og hundeluftere, ofte kommer og går jægeren uden at blive opdaget.
Mvh. Thorkil Andersen

kompensation til landmanden.

Nå man beregner størrelsen af eventuel kompensation til landmanden, bør man naturligvis huske at modregne den merpris som landmanden får på jagtlejen, netop fordi der er kronvildt på hans jord. Han skal vel ikke have alle fordele.
Henning Dyrberg

Vi skal alle betale.

Selvfølgelig skal jægerne ikke være alene om at betale,
de øvrige naturorganisationer, samt div orienteringsløberforeninger mm
bør også være med til at betale for kronvildtskaderne.
At landmændene får dækket tabet ved at forlange høje jagtlejepriser er
direkte forkert, her hvor jeg kommer fra løber skaderne ofte op i
100-200.000 kr og de penge kan ikke hentes i form af jagtleje, især fordi
kronvildtet når at lave stor skade inden jagtsæsonen, medio september
trækker de ind i skovene og hvilke jægere betaler for ingenting?
Skal vi have kronvildt må vi gribe til pungen, men det skal gælde alle
der bruger naturen.
K Andersen

Læs de øvrige artikler om dette emne.

Lad jægerne betale.
Jægerne skal IKKE betale.
Debatten.