Læserdebat

Læserdebat

Fredning af de små bukke.

Reelt er det måske ikke flytningen af jagttiden som for nogen af os er det
væsentligste, men om det er kvalitet eller kvantitet man går på bukkejagt for.
I princippet kan vi skyde både store og små bukke i en meget lang periode, så hvor datoen skal ligge kan såmænd være ligemeget for min skyld, det som bekymrer mig er at mange mener at en buk er en buk, og bare den har to buler i panden skal den absolut skydes, hvis man vil det til livs skal jagttiden flyttes, så de små bukke er gemt at skovens udspring og af at kornet er tilpas højt, hvis man fek.s kun måtte nedlægge trofæbærende bukke i juni måned, ville kvaliteten stige markant, og vi ville se rigtig mange fine bukke på parade, men en dag som den 16. maj er vel stadig for mange af os " helligdag"
Kaare Munch

Forsøgs områder?

Lad mig starte med at fastslå at jagttiden på sommerbukken i Danmark IKKE bør ændres, blot fordi en del jægere og andet godtfolk med forskellige argumenter i tide og utide bringer dette emne på bane, og slet ikke når vi i Danmark ikke har haft mulighed for at afprøve denne jagttid! Det er muligt, at jagttiden på den svenske ”sommerbuk” er den rigtige i Sverige, men at det er ensbetydende med, at vi i Danmark skal føje os for de argumenter nogle danske og de fleste svenske jægere med flere fremturer med, mener jeg IKKE! Jeg vil foreslå de jægere, der mener at jagttiden på den svenske sommerbuk er den rigtige, at de tager til Sverige på bukkejagt, hvorved vi der mener den danske bukkejagttid er og bliver som den skal være, kan slå ”to fluer med et smæk”, nemlig ikke så mange bukkejægere i Danmark mellem 1605-1507, selvom det nok er et fåtal af danske jægere, der ønsker den svenske jagttid! For at afslutte emnet vil jeg foreslå, at vi i Danmark kunne prøve at indføre jagttid på sommerbuk i et ”prøveområde” en årrække og med den jagttid, som disse ”jægere” og andet godtfolk taler så varmt for, det kunne f. eks. være på Fyn, Bornholm, Sjælland eller et andet område, hvor muligheden for en hvis afgrænsning er mulig, hvorefter alle argumenterne for en ændring af jagttiden på sommerbukken kan komme frem i lyset til en endelig og afsluttende debat med de observationer, som dette giver mulighed for i Danmark! Jeg beder de Fynske, Bornholmske og Sjællandske jægerne ”bære over med mig”, det er på ingen måde hensigten med de nævnte ”prøveområder”, at genere jægerne her, men kun tænkt som en mulighed blandt andre afgrænsede områder.
Mvh
M. Møller

Følelser kontra vildtets tarv

Debatten omkring flytningen af bukkejagten fra forsommeren til sensommeren handler, som det ofte fremstå af aktuelle indlæg i diverse medier handler desværre dybest set ikke altid om råvildtets tarv. Men i langt højere grad om mange danske jægeres rodfæstede traditioner, følelser og berøringsangst for ændringer. Det vidnede en afstemning, som fandt sted her på Huntersmagazine i 2008 alt for godt om. I forbindelse med afstemningen, var der et anseligt antal jægere, som stemte for, at bukkejagten for alt i verden ikke skulle flyttes. Og dermed heller ikke, hvis det reelt var til gavn råvildtet biologisk og etisk set. Altså bør hensynet til jægernes tarv (traditioner) indiskutabelt veje højere end råvildtets. Det må siges at være hidtil uhørte toner i dansk jagt - og naturforvaltning! Den sti kan vi også sagtens prioritere at følge, men så tør jeg næsten garantere for, at der vil være andre naturbrugere, som vil ”hjælpe” os med at flytte bukkejagten på sigt – Og så er det ikke givent, at vi nødvendigvis som et brugbart alternativ får en fornuftig sensommerjagt.
Det er også tankevækkende, at når snakken kommer til en flytning af forårsjagten, så bringes der i forsvaret for fastholdelsen af forårsjagten gang på gang unuancerede paralleller til Polen, England, Skotland m.fl. som har længere jagttid på råbuk end i Danmark. Men de aktuelle lande har tillige en ganske anderledes forvaltningskultur af råvildtet – og ikke mindst et betydeligt andet antal bukkejægere pr. indbygger – og pr. ha end i Danmark, hvor antallet af bukkejægere med tiden er steget så markant, at man mange steder sidder på nakken af hinanden med isenkrammet for at få bud med på premieredagen d.16.maj. Derfor handler det i stedet om at holde fokus på, hvad der reelt gavner de givne bestande af råvildt i Danmark bedst. I den forbindelse tvivler jeg ikke et øjeblik på, at bukkejagten i forsommeren ikke er optimal, fordi den foregår midt i yngleplejen med den forstyrrelse, det i sagens natur afstedkommer, når skønsmæssig 50.000 danske bukkejægere drager i felten.
Hertil kommer, at rigtig mange af de aktuelle bukke, der ombringes i forsommeren langt fra er færdigudviklet(mølædt pels, manglende tandskifte, ofte ikke er i den fornødne kondition efter vinteren mm). To ting vil på sigt for alvor give pote, nemlig en flytning af selve bukkejagten til sensommeren, så bukkejagten bliver uangribelig i et biologisk/etisk perspektiv – og et tættere samarbejde på tværs af naboskel med tanke på en afskydning af lokalområdets råvildtbestand, så den er mere i overensstemmelse med naturens orden end det mange steder, er tilfældet i dag herhjemme, så der etableres en sund balance mellem han – og hundyr samt forekomsten af såvel hun – som handyr på forskellige aldersstadier. Så vi får nedtonet ambitionerne om alle de bukke, vi skal skyde inden naboen gør det mm., som er aldeles ”dræbende” for råvildtjagten mange steder i Danmark.
Så kan vi med sindsro og god samvittighed formidle råvildtjagten videre til de kommende generationer af jægere.
Med venlig hilsen
Henrik Juel Hansen

Afstemning...

Der er tilsyneladende flest kloge hoveder i Danmark der siger 16.5, men i Sverige er der flest kloge hoveder der siger 16.8. Da der er langt flere svenskere end danskere med riffeltilladelse kunne man udlede, at det rigtigste
er 16.8 - men lad os så da prøve en vejledende afstemning blandt danske riffeljægere og se hvad folket siger, for det er jo ikke sikkert der er samme opfattelse som jægerforbundet nuværende ledere.
Torben Riis

Bevar sommerjagten på bukke

Folk, der forsøger på at få bukkejagten udsat til september, må have en
anden- og skjult dagsorden! Deres argumenter imod at forbyde sommerjagten er
i hvert meget tynde og egoistiske herremændsagtige. En af deres vigtigste påstande er, at de gamle bukke er de bedste til at avle, og at de har de bedste gener. Vrøvl! Lad os prøve at overføre påstanden til et handyr af menneskeracen, "manden"! Vil disse personer så påstå, at en mand på 50 år er bedre til at avle end hans egen søn på 25 år? Hvis en buk med særlige gode gener har været på området bare få sæsoner, har han sikkert givet disse gode gener videre til sine efterkommere, og dermed er de sikret for eftertiden. Diskussionen ser helt bort fra, at de gode gener kan ligge i hundyret. Det er før set, at hundyret har de bedste gener. Hvis denne diskussion skulle have en berettigelse, måtte det være fordi råvildtet er i tilbagegang.
Sandheden er, at råvildtet er én af de største succeser i Danmarks jagthistorie, hvor der hvert år sættes nye rekorder i trofæstørrelse og antal nedlagte dyr. Det er der flere grunde til. Den vigtigste grund er, at hegnene om statsskovene og godsernes skove er fjernet, så råvildtet kan bevæge sig frit. Min påstand er, at der i de 40 år jeg har drevet bukkejagt, er bestanden af råvildt i skovene nogenlunde uforandret. Hegning af skovene var en forfejlet jagtpolitik, det viser historien. Tilvæksten ligger udenfor skovene, og det er en anden forklaring på succes. Det forholder sig nemlig således, at råvildtet på den måde er blevet "allemandsvildt" og jeg har en mistanke om, at det er her, "hunden ligger begravet" Det er måske det, der har skabt hele diskussionen. Det positive er, at der derved er blevet skabt stor interesse for at plante og skabe gode vilkår i form af remisser og friarealer i et landskab, som ellers er præget af gennemrationaliseret landbrug og store maskiner. Ok, det kan da godt være, at der som følge deraf, smutter en 1-års buk, men det er der altså også plads til. Desværre er diskussionen om jagt i Danmark domineret af nogle trofæliderlige personer, som helt har glemt, at det stadig vil være legitimt at nedlægge et stykke råvildt for kødets skyld.
Poul Andersen

Deltag i debatten

Deltag i debaten: debat@huntersmagazine.com