Lange skud

Lange skud

Zeiss har med sin kuglebanekompensator sat nye standarder for praktisk skydning. HuntersMagazine har testet systemet på skydebane og på praktisk jagt. Af Steen Andersen.

Kuglebanekompensator.

Lige så langt og kompliceret som denne overskrift er, lige så enkelt og velfungerende er fænomenet i praksis. Systemet er egentligt flere år gammelt, men det er først ved at slå igennem nu, ikke mindst hjulpet på vej af Zeiss´s nye kikkertsystem, som også har indbygget afstandsmåler.
Men kuglebanekompensatoren virker også uden afstandsmåleren. Så vurderer man selv afstanden, indstiller den på kompensatortårnet og sigter lige på målet på 170, 220 eller for den sags skyld på 280 meter.
Det virker.
Ikke mindst fordi man kan sigte lige på sit mål. Dermed elimineres det anstrøg af gætterier og sjusmenter som tidligere har været forudsætningen for skud længere end indskydningen, hvor man skal sigte over sit træfpunkt. Med dette system er kliktabeller afløst af en entydig skala der relaterer sig direkte til afstanden ud til målet.
Der er med andre ord mindre at tænke på, når man anvender kuglebanekompensatoren, så man har bedre mulighed for at koncentrere sig om at sigte, støtte og aftrække optimalt.

Ammunition
© huntersmagazine.com
2008, Steen Andersen

Al skydning blev gennemført med Normas Oryx i henholdsvis kaliber .300 Win Mag og .30-06. Våbnene var enten Blaser R93 eller Sauer 202.

Konklusion.

Styrker: Skydningen bliver mere sikker. Både på normale hold og på længere afstande, som i øvrigt er et noget flydende begreb, der har stor geografiske varians.
Systemet er let at betjene, nemt at teste på skydebanen og overbevisende i såvel design som styrke.
Svagheder: Den skala som påklistres, når man har valgt kugle og fundet kuglens ballistik, er ikke en optimal løsning, for monterer man den ikke grundigt og ordentligt, så risikerer man at skalaen falder af før eller senere.
Sammenfatning: Svagheden er så ubetydelig – og kan elimineres med rettidig omhu – og styrkerne så overbevisende, at kuglebanekompensatoren varmt kan anbefales. Med den rette forberedelse og træning vil kuglebanekompensatoren øge jægerens muligheder for at placere sine skud optimalt.

Selve testen.
Felttesten af kuglebanekompensatoren fandt sted på skydebane og praktisk jagt i Namibia. På skydebanen blev der skudt på afstanden ud til 400 meter. Under jagten skød denne skribent vildt på 220 meter, mens mine skandinaviske kollegaer testede egne og materiellets formåen ud på den anden side af 300 meter. Alle med samme gunstige resultat.
Skydebanen var et velfungerende anlæg med to betonstøbte skydebænke og skiver på henholdsvis 100, 200 300 og 400 meter.
Jagten foregik i åben til tæt bush med jagtføring 1:1 og med skydestok eller naturligt fast anlæg. Der blev fortrinsvis nedlagt oryx, men også blessbok og gnu kom på paraden.

Udstyret.

Kuglebanekompensatoren er i realiteten et kliktårn. Altså en stilleskrue til sigtekikkertens højdejustering som kan betjenes umiddelbart – Ingen dæksler der først skal skrues af.
Kompensatoren er i størrelse og udformning så stor, at den også nemt kan betjenes når man bærer handsker. Den skal løftes et par millimeter før den kan drejes, hvilket tilsikrer, at indstillingen ikke ændres utilsigtet under transport og anden håndtering.

Fremgangsmåden.
Riflen indskydes med den valgte ammunition på skydebanen, på den afstand man sædvanligvis foretrækker.
Sammen med kikkerten leveres en række strimler med forskellige skalaer på. De er selvklæbende og repræsenterer en række forskellige ballistiske kurver, som relaterer sig til kaliber, kuglevægt og ballistik.
Man vælger den skala der passer bedst til ens egen ammunition – det slår man op i den tilhørende manual – og monterer skalaen på kliktårnet. Og her skal man være omhyggelig, og afspritte tårnet før man monterer tapen. Manualen og sund fornuft rækker fint også i dette tilfælde.

Montering.
Har man eksempelvis indskudt på 100 meter, så skal skalaen monteres således, at netop 100-meter mærket passer med det lille mærke der vender frem mod skyttens øjne på kliktårnets base.
Herefter er livet som jagtskytte nemt. Når man efterfølgende skal skyde på eksempelvis 200-meter skiven, skrues kuglebanekompensatoren op til 200 meter og man sigter lige på.
I praksis har denne skribent afprøvet dette system ud til 400 meter på skydebanen og ud til 220 meter på praktisk jagt. Det fungerer overordentligt overbevisende.

Flere tårne.

Hvis man tilhører de skytter der benytter den samme kikkert til flere kalibrer og flere forskellige typer af ammunition, skal man købe flere løse tårne, og montere dem med hver sin relevante skala. Det er ikke realistisk, at satse på at kunne skifte skaler gentagne gange på det samme tårn.

Den individuelle præstation.
De medfølgende skalaer er tillempede skalaer, som på glimrende vis tilnærmer sig ballistikken i en række forskellige situationer. Det er klart, at disse skaler aldrig kan blive fuldkommen præcise i forhold til det aktuelle våbens samarbejde med den valget ammunition. Men under denne test var der ingen vanskeligheder med at anvende de generelle skaler på hverken skydebanen eller på praktisk jagt.
Ønsker man at være mere præcis end de tillempede skaler åbner mulighed for, skal man bare producere sin egen skala.
Det sker naturligvis på skydebanen, hvor man skyder med sin udvalget riffel og ammunition på en række forskellige afstande, og opmærker træfferne på de valget afstande, indtil man har en skala der er specifik for ens egen situation og rækker lige så langt ud i skudfeltet, som man arbejder sig frem til.
En meget professionel tilgang skud der rækker ud over det sædvanlige.

Diarange og Victory.
Kuglebanekompensatoren er standart på Diarange-kikkerterne – de med laser-afstandsmåler indbygget – og i den nye serie af Victory-kikkerter.
Den seneste model af Victory-kikkerterne kan endvidere opgraderes med en mindre ombygning til kuglebanekompensator.