Med jagthund efter snepper

Med jagthund efter snepper

Sønderjylland.

Netop som sneppejagten så småt er ved at gå i gang, er der i de kommende uger mulighed for at opleve hvordan det foregår, når et par garvede jægere og deres velfungerende hunde tager af sted efter de legendariske snepper.

Se et par klip fra programmet.

Poul og Børge.

Begge jægere har lagt det tidsrøvende arbejdsliv bag sig, og kan derfor nu koncentrere sig fult ud om jagten. Børge Skafte er vognmand og fælder et halvt hundrede snepper om året. I tv-programmet er det helt indlysende hvilken begejstring hver eneste fugl afstedkommer.
Poul Buchtrup er civilingeniør, og da tv møder ham første gang, er han på jagt sammen med sine tre engelske sættere for tyvende dag i træk. Poul Buchtrup har nedlagt omkring 4.200 snepper i sit lange jægerliv, og han er af den faste overbevisning, at det er snepperne der holder den nu over 80-årge jæger i live.
Jagtmagasinet sendes i alt 11 gange om ugen på landsdækkende dk4 – på forskellige dage og tidspunkter, så der er god chance for at finde en ledig stund til at nyde beretningerne der ude fra...
Programmerne har premiere hver søndag klokken 17.00 og igen mandag aften klokken 22.30.
Se hvornår programmet sendes næste gang..