Nye svenske jagttider

Nye svenske jagttider

Solopgang over et jagtrevir i Midtsverige.

Nye jagttider.

Fra den 1. juli i år er der nye jagttider i Sverige. Baggrunden for den svenske revision af jagttiderne er de forandringer som klimaet disse år undergår. De varmere somre påvirker vildtets yngleadfærd mens de mildere vintre har fået indflydelse på nogle af de store trækfugles valg af vinterkvarter. Disse nye forhold afspejles i jagttiderne, der altså træder i kraft om mindre end tre uger.

Ændringerne:

1) Jagttiden for grågæs og canadagæs forlænges!
2) En bestemmelse fjernes, så man må skyde rævens årsunger hele året.
3) Ravn må jages under særlige vilkår.
4) Ensartet jagtstart for hele Sverige på hare og ensartet afslutning på jagttiden for edderfugl og troldand
5) Jagttiden på gråand forlænges med en måned i syd og mellemste Sverige.
6) Fløjlsand fredes!

Svenske jagttider.