Partizan

Partizan

Partizaner i 6,5x55. Præcisionen udeblev.

Jagten på den billige ammunition

Jagt er dyrt, og derfor ønsker mange at spare hvor det nu engang kan lade sig gøre.
Når den dyre jagt, tøjet og riflen er betalt, så er det for eksempel fristende at spare på udgifterne til ammunitionen, både den til træning og den til jagt. En pakke Partizaner med 20 patroner i 6,5x55 kan erhverves for Kr. 175,- hos Korsholm i Skjern, og her indrømmer man gerne, at der ikke er tale om et kvalitets produkt, men at mange jo gerne vil købe billigt, så derfor findes patronerne naturligvis i det vidtfavnende sortiment.

Ingen præcision

HuntersMagazine.com har købt patronerne på normal vis, og fået dem tilsendt med posten, Med andre ord en hel normal pakke ammunition taget lige ned fra hylden.
Ammunitionen er testet i to forskellige rifler, en SAKO 75 Hunter med en 3-12x56 ZEISS kikkert og i en Blaser R93 med en Leopold kikkert med en forstørrelse på 24 gange.
Alle skud er afgivet i faststående skydebænk af beton (400 Kg.) afstanden til skiven var 100 meter.
”De skyder ikke for godt,” er riffelinstruktør Rolf Hagstrøms umiddelbare kommentar til resultaterne af denne minitest, som ikke er hverken videnskabelig eller statistisk dækkende.

Partizan
© huntersmagazine.com
2003, Steen Andersen

De to skydninger i hhv. SAKO (til venstre) og Blaser (til højre).

Uegnet til jagt.

Selvom skydningen der ligger til grund for denne anmeldelse kun omfatter i alt ti skud, så står det allerede på dette tidlige stadium klart, at denne ammunition ikke kan skyde præcis i de to rifler.
Ingen af skuddene kommer tættere end 1,5 centimeter på hinanden, og den største afvigelse er 6,5 centimeter.
Med andre ord er denne ammunition så upræcis i disse to rifler, at det ikke vil være muligt at skyde et guldmærke på bukken, dertil spreder ammunitionen for meget.
Det siger sig selv, at usikkerheden vil være mindst lige så stor i en jagtsituation, hvor skyttens egenspredning også øges fordi skydningen så ikke foregår i en skydebænk, og fordi jagtens spænding sandsynligvis også vil påvirke skydningen i negativ retning.

Problematisk skydning

Skydningen fandt sted i stille solrigt vejr i en temperatur på omkring 22C. Rolf Hagstrøm sad selv bag riflerne, og heldigvis er han en rutineret skytte der ved, at han skyder godt.
Var denne pakke ammunition faldet i hænderne på en urutineret skytte, kunne vedkommende meget hurtigt komme til en konklusion om manglende skydefærdigheder.
Guld kan godt nok købes for dyrt – tilsyneladende er det også muligt at spare sig til unødige problemer.

Partizan
© huntersmagazine.com
2003, Steen Andersen

Skiven med de tre kontrolskud.

Kontrolskydning

For at være helt sikker på skyttens og Blaserens formåen, blev denne testskydning afsluttet med tre skud med Blaseren med Normas Diamond Line ammunition.
Her sidder de to af skuddene oven i hinanden, mens det tredje skud sidder 1,3 centimeter til højre.
Dermed er skytte og materiels dagsform dokumenteret som velfungerende og anmeldelsen må derfor munde ud i en anbefaling af at holde sig fri af Partisanerne.

Partizaner fra Jugoslavien

Prvi Partizan er produceret i Jugoslavien – det står der på pakken, og de må derfor formodes at være af ældre dato. Ammunitionen forhandles i flere gængse jagtkalibre og denne ammunition er forsynet med en blødnæset 9 grams kugle (139 Gr). Dermed er det også slut med pakkens oplysninger om produktet. Pakken rummer ingen informationer om kuglens konstruktion, hastighed, ballistiskekoefficient eller formodet anslagsenergi.
Projektilet er sendt til nærmere undersøgelse, og resultaterne af disse følger..
Imidlertid har vi målt hastigheden på kuglerne, og her kan såvel producent som importør glæde sig over en vis stabilitet.
Hastigheden opgøres her i meter pr. sekund.
SAKO: 722,0 - 718,4 - 724,0 - 717,3 - 719,8
Blaser 706,5 - 691,0 - 714,7 - 690,1 - 694,9