Råvildt

Råvildt

Der findes tre underarter, som forekommer geografisk adskilt. Zoologisk beskrivelse af de danske riffeljægeres foretrukne vildt.

Råvildt: Capreolus capreolus, af biolog Ole Pedersen.
Engelsk: Roe deer Tysk: Rehwild Fransk: Chevreuil
Der findes 3 underarter af råvildt: Europæisk råvildt: Capreolus capreolus capreolus Sibirisk råvildt: Capreolus capreolus pygarus Kinesisk råvildt: Capreolus capreolus bedfordi

Relaterede artikler.
Hvornår er en buk størst
Hjortegeviret
Gevirer og gonader.

Råvildt
© huntersmagazine.com 2007, Steen Andersen

Gennemsnitlig vægt og størrelse for de tre underarter.

Udseende.

De tre underarter afviger ikke fra hinanden i farve, men derimod i størrelse og opsatsudvik-ling. Sommerpelsen er rødbrun og glat omkring halen findes et område med hvide hår, spejlet, der hos bukken er ovalt til nyreformet og hos råen mere cirkelformet. Vinterpelsen er nærmest grålig, meget tyk og har en glimrende isoleringsevne. Lammene er plettede ved fødslen. Hos råvildt findes en række farvevariationer så som sort (navnlig i dele af Tyskland og Holland), hvid, albino og partiel albino.

Opsatsen.

Almindeligvis har den voksne europæiske råbuk tre sprosser på hver stang (Seks-ender), men der er ofte set bukke med flere sprosser. En misdannelse der er særligt almindelig hos råvildtet er parykdannelse. Denne skyldes almindeligvis manglende produktion af kønshormon, hvilket medfører, at opsatsen ikke fejes men fortsætter væksten. Det kan ende med at parykken vokser ned over øjnene, så dyret bliver blindet. Parykdannelse kan også opstå ved beskadigelse af bukkens testikler.

Råvildt
© huntersmagazine.com 2007, Michael Sand

Europæisk rå.

Otteender.
Det sibiriske og kinesiske råvildt sætter normalt op med fire sprosser på hver stang (otte-ender), idet den bageste sprosse ofte deler sig i en gaffel. Almindeligvis er deres opsats omkring 10 cm. længere end det europæiske råvildts. Opsatsen kastes i perioden fra oktober til december. De ældre bukke kaster først. Den nye opsats er færdigfejet omkring midten af maj.

Adfærd.
Råvildtet er i modsætning til de fleste andre hjortearter territorialt. Almindeligvis træffes råvildtet alene i perioden april til oktober, idet bukkene er stærkt territoriehævdende og råerne isolerer sig fra de øvrige dyr i den sidste del af drægtighedsperioden og i tiden efter fødslen. Ses flere dyr sammen i denne periode er det oftest en rå med lam eller en buk og en rå. Brunsten falder normalt i juli, og den enkelte rå er kun parringsvillig i omkring et døgn. Råvildtet har forlænget drægtighed og der sættes almindeligvis to lam i maj/juni det følgende år.

Råvildt
© huntersmagazine.com 2007, Steen Andersen

Oversigt over pointkrav til medaljer, opgjort efter CIC-metoden. *Bemærk at Sibirisk/kinesisk råvildt opmåles anderledes end europæisk råvildt.

Litteratur.
Jeppesen, Johnny Lund (1990): Rådyret (Natur og Museum, 29. årg. nr. 4) Kørvel, Henning (1988): Råvildt og råvildtjagt Prior, Richard (1999): The Roedeer, Conservation of a Native Species Raesfeld, Ferdinand von, A.H. Neuhaus & K. Schiaich (1985): Das Rewild Strandgård, Helmuth (1972): The roedeerpoulation at Kalø and the factors regulating its size Danish review of game biology, Vol. 7, nr. 1