Rigtig vildt?!

Rigtig vildt?!

Snepper kontra fasaner!

Hørte om 24 Vestjyder som var på plantage jagt i dag, som havde nedlagt 25 snepper foruden råvildt ræve og hare, rigtig vildt, frem for jagt på udsatte fasaner, opfodret med penisiling foder. Forstår umærket godt at udsatte skudte fasaner koster under en tier pr stk. når de sælges.
Mvh KJ Rasmussen.

Hvad mener du?!

Hvad er formålet/meningen at indlægget skal fortælle?
Har man noget imod fasanjagt? Eller er det blot en beskrivelse af en heldig jagtdag? En sådan jagt vil vi jo da gerne alle med på, men husk på, at alle fasaner jo på en eller anden måde udsat, eller afkom af udsatte fasaner. Hvis du selv har prøvet at opfostre fasaner, så ved du jo også hvor vanskeligt det er at få en bestand op uden sygdom i flokken. Jeg synes det er ok at der sættes fasaner ud. Blev det ikke gjort,- ja så var der ikke mange fasaner tilbage her i Danmark. Grunden til at de koster- som du skriver- under en tiér er jo også, at der betales ca. kr. 300,- pr skudt fugl på jagterne. Det er da en pris som vi ikke ville give i Brugsen. Fasaner smager da alligelvel udmærket selvom de koster under en tiér, men her i Vestjylland er vi ikke vant til at få dem til den pris!
Knæk og bræk.
Niels Christiansen

ENIG!

KAN KUN SIGE AT ,K J Rasmussen har så evig ret ,det har intet med jagt at gøre og får det heller aldrig.
Med Elektronisk Hilsen
Lissie & Carl Erik

Fasanjagt

Niels Christensen dit indlæg kan du sagtens stå ved.
(...)
At der findes personer, som ikke overholder love og bekendtgørelser, er ingen hemmelighed, men at vi jægere gang på gang skal indrette vores hobby efter en lovgivning, som ikke er fastlagt efter de faktiske forhold, men i stedet for er hovsaløsninger, som er trumfet igennem fordi nogle få ikke overholder loven. Er Danske jægeres akilleshæl. Vi har våbenloven. Den er strammet væsentlig. Ikke p. g. a. jægernes opførsel, men andres. Det må vi leve med. Vi har jagtloven, som flere andre organisationer også har stor indflydelse på. Det må vi også leve med. Derfor bliver jeg sur, når jeg læser, at personer, som kalder sig selv
jægere modarbejder jagt og dermed går jagtmodstandernes ærinde.
Mvh. Bent Ballegaard.

Svar til Niels Christensen.

Jo jeg kender udmærket problemet med opdræt af fasaner, men dog med udsætning i
mindre målestok, har ingen skrupler med udsætning af vildt, hvis vi holder os til, uskrevne moralsk og jagt etiske regler, om ikke at udsætte mere end biotopernes normale bære evne. og kun høste af biotopernes naturlige overskud. .
En forfærdelig indstilling til jagt, at det er paradens størrelse der er afgørende om det har været en god jagt dag. Jeg forstår godt jagtmodstandernes augmenter, når de overvære en godsjagt, hvor der oftest skydes tusind fasaner på en dag, så er det for mig underordnet hvad folk vil betale, dette retfærdiggøre ikke det moralske og jagt etiske aspekt, det kun til at være med til generalisere alle jægere over en kam. Jagt skal måles på kvalitet og ikke på kvantitet. derfor er trækjagt at foretrække på rigtige vilde fugle.
Hvor flere fugle der udsættes på et biotop, år efter år, hvor mere sygdom og hvor mere medicin skal der bruges.
KJ Rasmussen

Svar til K. J. Rasmussen

Moral er en udmærket ting, men det er dobbelt moral til gengæld ikke. Det må
alene være biotopens bæreevne og størrelse, der er afgørende for hvor meget
der kan udsættes. En hver anden målestok er uanvendelig.
At sidde i skjul morgen og aften på et lille eng stykke og skyde 100 gæs på
en sæson blot fordi der på stedet er en god trækrute. Kan man godt kalde
jagt på vilde fugle og påstå høre ind under: Den lille mands jagt, men er
det mere etisk forsvarligt end en jagtdag hvor 10 jægere skyder 100 fasaner,
selvom nogle af dem er opdrættede og udsatte, som kyllinger? Det er direkte farligt for jagten i Danmark når jægere forsøger, på den måde at retfærdiggøre deres egne handlinger kontra andres. For fasanjagten i Danmark er supplerende udsætning en nødvendighed, det er et faktum og man kan nu engang ikke spørge en fasan: Er du født i gud frie natur eller i en rugemaskine, før man skyder den.
Med venlig hilsen.
Bent Ballegaard.

Deltag i debatten

Deltag i debaten: debat@huntersmagazine.com