Ringdue

Ringdue

Ringduen er den mest kendte og den mest udbredte af de danske duer, og ethvert barn der jævnligt kommer ude på landet, kender den karakteristiske fugl, der både med sin let genkendelige stemme og den klare hvide næsten hele ring om halsen, let lader sig identificere.

På latin heder den Columba palumbus, den bliver 42 – 44 centimeter lang, og vejer i levende vægt mellem 460 og 550 gram.
Grundfarven er gråblå. Svingfjerene er mørkebrune eller gråbrune med hvide eller hvidgrå bræmmer, og så har den en hvid ring om halsen.

Afskydning

I løbet af de seneste 10 år har afskydningen af ringduer i Danmark varieret mellem 316.000 og 239.000 som de to yderpunkter.
I sæsonen 99/00 blev der på landsplan nedlagt 299.700.

BIOLOGI

De fleste ringduer begynder redebygningen i april og bygger den helst i træer i mindst 2 – 3 meters højde.
Denne dueart foretrækker at fouragere på flader uden vegetation eller i områder hvor plantevæksten er så lav at dyrene kan se over den – på høstede marker for eksempel.
I højsommeren og den tidlige del af efteråret består føden for det meste af landbrugsafgrøder, eventuelt de rester der er blevet tilbage på de høstede marker.
Favoritterne er ærter, raps og korn.
Ringduerne ligger altid to æg. Rugetiden er 18 dage og ungerne er ved klækningen blinde og hjælpeløse. De første dage fodres de med den såkaldte duemælk, som udskilles fra den voksne fugls kro.
Her i Danmark har man fundet ringduer på æg fra midten af februar til slutningen af september, og det formodes at et duepar formår at få 2 – 3 kuld unger på vingerne hver sæson.

Flok og træk

De unge duer danner mindre flokke midt på sommeren. Senere dannes de større flokke der består af såvel unge som ældre fugle. Disse flokke bevæger sig vidt omkring, men opholder sig som regel på den samme egn, hvor de ofte anvender de samme drikkepladser og sovesteder.
En del ringduer forlader Danmark i perioden fra oktober til marts, og søger i den periode blandt andet til de varmere himmelstrøg i Vesteuropa eksempelvis Frankrig.
Fra nord trækker til gengæld duer til Danmark i oktober og november.