Svensk bukkejagt

Svensk bukkejagt

Hæderlig seksender fra Täckhammer i det østlige Sverige lidt syd for Stockholm.

Vimmerby.

Lidt uden for Vimmerby et par hundrede kilometer syd for Stockholm sidder en gruppe danske jægere og spejder efter råbuk. Men de ser desværre intet. På SMS-beskederne at dømme, er de to første dages resultatløse jagt ved at få humøret til at dale en kende. Udtryk som ”fuldkommen dødt” anvendes jævnligt. Spurgte man disse jægere, vil de nok afvise, at sensommerjagt på råbuk kan bruges til noget som helst. Brunsten er overstået for et par uger siden, og nu er der ro på reviret, fuldkommen ro.
På den baggrund kunne man få den tanke, at det danske initiativ for at få bukkejagten flyttet til netop denne årstid, er en død sild.

Täckhammer.

Blot 120 km længere mod nord er der til gengæld liv og glade dage. Denne morgen har vi på en enkelt mark set et større vildsvin, en lille halv snes krondyr og et par stykker råvildt. Samtidig. Efter en længere pürsch i relativ dårlig vind, kom vi frem til kron- og råvildtets foretrukne areal, og fandt her to råer og to seksendere.
Efter behørige observationer blev den ene buk nedlagt med et enkelt skud på 166 meters afstand. Kuglen traf dyret lige bag hjertet, og det blev stående på skudstedet, mens de tre andre dyr flygtede ind i krattet. Efter nogle få sekunder drattede bukken død om.
På den baggrund virker det som om, at bukkejagt på denne årstid, på nyhøstede marker, er en glimrende idé. Ikke mindst fordi vi, da vi indledte pürschen, så yderligere fire rådyr.
I aften går det atter løs.

Følg beretningen dag for dag – her på HuntersMagazine.com

Svensk bukkejagt
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

En rå i det fjerne. Halvanden time var den og et par andre råer ude. Bukkene blev inde i det tætte krat, hvor de puster ud efter brunsten.

Smukke oplevelser.

Netop nu står den svenske natur i en frodig og smuk tilstand som betager næsten uanset hvor man vender blikket hen. Det har så også været det forgangne døgns største oplevelser – de smukke naturscenerier.
Aftenens mange råer med lam, helt uforstyrret ganske tæt på landevejen, hvor råen lagde sig ned, mens de små kunne udforske fødemulighederne på den nyhøstede mark for sig selv. Den store næsten fulde måne der rejse sig over nåleskovens savtakkede kam, og denne morgens råer og lam ude på de stubbede marker.
Bukke har vi intet set til, og det var også forventeligt at der ikke ville være bukke i samme omfang som lige når bukkejagten går ind den 16 august.
Men vi havde jo trods alt heldet med os i går, og fortsætter, fulde af fortrøstning, når solen atter slutter sin bue.
Læs om gårdsdagens vellykkede jagt.

Skovsøen der skal danne baggrund for denne aftens anstand.

Svensk bukkejagt
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Solopgang over et svensk revir, hvor tre bukke lader sig beskue lige når solen bryder horisonten.

Lovende morgen.

Vi var på post en lille time før solopgang. Ikke en vind rørte sig, og en svag morgendis lå i alle terrænets lavninger. Et smukt skue, som i nogen grad kompenserede for den bukkefattige aften. Der var ellers mange dyr ude på de høstede marker i går. Men kun råer med lam og små spidsbukke. Vores svenske værter forklarer, at lige når bukkejagten går ind den 16. august så er dyrene ude hele tiden. Også de store bukke. Men få dage senere, når brunsten for alvor er klinget ud, trænger de store bukke, som har beslået råerne, til en pause, og der går et par uger før de atter er i bevægelse.
Men her til morgen så vi tre bukke. En pæn gaffelbuk på et par år, en spidsbuk og endnu en spids buk med stærkt bagoverbøjede horn. Måske en returbuk?

Forrige artikler.

Følg med i den svenske bukkejagt her på HuntersMagazine - og læs her de foregående artikler.
Svensk bukkejagt – dag 1.
Svensk bukkejagt – dag 2.

Svensk bukkejagt
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Steen Andersen kigger langt efter en stor orne, som aldrig stod stille og ikke kom tættere på end 335 meter. Den lever fortsat i bedste velgående.

Overdådigt.

I forhold til denne skribents tidligere bukkejagtsoplevelser er dette svenske jagtrevir en overdådig oplevelse. På en enkelt post var der lejlighed til at observere to forskellige ræve på jagt længst væk i forhold til posten, ikke mindre end fire grævlinger samt rå, lam og en buk.
I Sverige må råvildt jages fra en time før solopgang til en time efter. Bukken ankom så sent til reviret, at de ikke var muligt at vurdere opsatsens nøjagtige form og størrelse, så det blev til nogle intense minutters sigteøvelse på et dyr, der i princippet kunne have byttet plads med råen. Skud var derfor ikke en option selv 15 minutter i lukketid.

Svinekold morgen.

De første dages vindstille sensommer vejr er nu afløst af kølige skyfri stjernenætter med fuldmåne og frisk vind. Nu fryser man hurtigt på morgenanstanden, og det var derfor en varmende opfriskning, da der lidt over klokken seks dukkede en kæmpe orne ud af det tykke skovbryn. Afstanden til den enorme gris blev straks målt til 335 meter, men da dyret havde kurs lige mod skytten, var det jo blot at vente.
Men forgæves, for efter blot nogle snes meter på den afstandsreducerende kurs slog ornen af. Først løb den parallelt med skovbrynet for straks derefter at forsvinde tilbage ind i alt det tykke grønne.
Nu er der blot den sidste aftenpürsch tilbage, og forhåbningerne sættes til en just høstet mark, hvor alle de små grønne godbidder nede mellem stubbene er blevet frit tilgængelige.
Sidste afsnit i føljetonen om den svenske bukkejagt følger på disse sider i morgen.

Svensk bukkejagt – dag 1.
Svensk bukkejagt – dag 2.
Svensk bukkejagt – dag 3.

Svensk bukkejagt
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Fotograf Morten Nielsen fra STV i færd med at forevige elementer af bukkejagten til dk4 og Jagtmagasinet.

Intet gik galt.

Jagten har været en stor succes. I fire dage har vi haft adgang til et smukt og vildtrigt revir i Södermandslän lige syd for Stockholm. Intet er gået galt. Reviret er perfekt drevet, med et beskedent antal betalende bukkejægere de første uger i jagten. En årlig afskydning på 8 – 10 bukke og en bestand på 20 erkendte og beskrevne bukke.
Ved ankomsten blev vi behørigt modtaget. Under hele jagten perfekt guidet, og fra starten af orienteret om, at perioden her cirka 14 dag efter brunsten, ikke er den optimale bukkejagtsperiode. Det havde været bedre lige til premieren eller om et par uger. Men tilfældet ville, at skulle vi berette om svensk bukkejagt på tv i år – og det skal vi – så var det lige nu vi skulle tage chancen. Det har vi gjort, og der har ikke været fejltagelser. Ingen små bukke er blevet skudt fejlagtigt, ingen anskydninger, ingen ting er gået galt.

Talrigt råvildt.

Jagten har med andre ord været en stor succes. Ikke mindst fordi her er masser af vildt. På en enkelt pürsch har vi oplevet tre jagtbare vildtarter og desuden kronvildt samt elg. Råer og lam opleves dagligt i dusinvis. Så selvom man lige disse dage ikke ser så mange bukke, så er det indlysende at de er her, for råvildtets øvrige repræsentanter er ganske talrige.

Svensk bukkejagt
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Thomas Johansson er ordførende i jagtklubben på Täckhammer og den erfarne jæger der leder jagtturisterne til strålende jagtoplevelser.

Jagtklubben.

Täckhammer er et lille svensk gods på 1000 hektar. Jagten er udlejet til det man på disse kanter kalder for en jagtklub. På dansk ville vi omtale det som et jagtkonsortium. Her jages vildsvin, elg, kronvildt, småvildt og råvildt. Råbukkene interesserer ikke rigtig jagtklubbens medlemmer, så den har i en årrække været solgt til især udenlandske jægere. Det er grunden til, at vi har haft mulighed for at købe os til fire dages bukkejagt på dette strålende revir. Jagten er formidlet gennem Diana Jagtrejser.

Optimal jagt.

Thomas Johansson er en ganske erfaren og dedikeret jæger. Under hans fine ledelse er vi blevet bragt i position til glimrende jagtoplevelser og til alsidige muligheder. På et tidspunkt hvor det diskuteres, om den danske bukkejagt skal flyttes til sensommeren, har det været oplagt at spørge Thomas, om han ville flytte den svenske jagt til maj-juni-juli, hvis han fik muligheden herfor. Hans svar er ikke til at tage fejl af. ”Nej det ville jeg ikke. Af to grunde. Man skal ikke jage ude i naturen lige i den periode hvor råvildtet og de andre hjorte har sat deres afkom. Og man skal bruge sommeren til at finde og vurdere bukkene inden man nedlægger de bedste, NÅR DE HAR GJORT DERES ARBEJDE I BRUNSTEN.”
Såvel jagten som de nærmere begrundelser for den svenske sensommerjagt kan opleves på dk4 i Jagtmagasinet på mandag klokken 22.00.

Læs de foregående reportager.
Svensk bukkejagt – dag 1.
Svensk bukkejagt – dag 2.
Svensk bukkejagt – dag 3.
Svensk bukkejagt – dag 4.