Test af haglpatroner

Test af haglpatroner

Rolf Hagstrøm i gang med hastighedstesten. Der skydes fem skud med hver patron hvorefter der udregnes en gennemsnitshastighed der sammenholdes med deklarationens løfter.

Tomme løfter.

Efterhånden er der deklarationer på alle haglpatronerne, selvom man fra tid til anden kan finde en pakke uden.
I denne omgang har vi testet to nye stålhalgpatroner, en nyligt godkendt skovpatron i tin og en velkendt og estimeret skovpatron i bismuth.
Der er deklarationer på tre af de fire pakke, og det var ikke muligt i fire forskellige våben at få en eneste af patronerne til at yde den hastighed der står opgivet på deklarationen, de er alle 5 – 10% under den lovede hastighed.

Variable faktorer.

Der kan være flere grunde til disse lavere måleresultater: Der er helt sikkert anvendt et andet våben, sandsynligvis med en længere pibe og en stram boring. Hastighedsmåleren kan være anbragt på en anden afstand en de 75 cm. fra mundingen som denne test benytter, patronerne kan have været opvarmet, eller en kombination af disse variable. Det er egentligt ganske fair. Imidlertid falder det testlederen for brystet, at deklarationen ikke oplyser under hvilke betingelser de høje hastigheder er målt, for i den videnskabelige verden er det resultat ikke et resultat før det kan genskabes, og det kan man ikke med de sparsomme og rosende oplysninger som importørerne smykker deres produkter med.

Hagltest
© huntersmagazine.com
HMC

Diagram over de målte gennemsnitshastigheder sammenlignet med de opgivne hastigheder.

De fire patroner.

De testede patroner er alle kaliber 12:
Huntly Steel Shot, str. 5, 70 mm, 32 gram. 410 m/sek.
ELEY Alphamax Bismuth Forest, str. 5, 70 mm, 36 gram. 395 m/sek.
Gamebore Tin Shot, str. 5, 70 mm, 32 gram. Ingen hastighed.
B&P Steel Shot, str. 5, 70 mm, 32 gram. 410 m/sek.

Testen.

Bente Post-Pedersen er riffelinstruktør og civilingeniør med ph.d. i metalformgivning og leder af denne test, assisteret af Rolf Hagstrøm ligeledes riffelinstruktør.
Målingerne fandt sted den 13. september 2003 i højtryksvejr og en temperatur på omkring 22C.
Analyserne og talbearbejdningen er foretaget af testlederen.
I alle testens hastighedsmålinger som nævnes her, anvendte vi en Beretta Silver Pigeon med fast boring.

Hagltest
© huntersmagazine.com
-

Kolde patroner er langsommere end hurtige patroner. Samtlige fire patroner er påvirkelige over for temperaturfald - i næsten samme grad.

Kolde og varme patroner

En af de nye stålhaglspatroner fremhæves for at være konstrueret, så den dels giver mindre rekyl, dels skulle være mindre temperaturfølsom, det drejer sig om B&P Steel Shot
Denne smukke påstand gav anledning til at udvide målingerne til også at teste patronerne ved forskellige temperaturer.
Over en periode på 28 timer kølede vi patroner ned til hhv. –5C og +15C for at sammenligne dem med patroner som havde stået ude i solen og opnået en temperatur på omkring 30C.
Resultaterne taler for sig selv. Når temperaturen på patronen falder, så falder hastigheden også.

Konklusion

1: Når det bliver koldt får man hurtigere patroner ved at beholde dem i bukselommen så længe som muligt.
2: Selvom denne konklusion er subjektiv, så virker det som om, de rekylreducerede patroner fra B&P slår hårdest af de fire testede fabrikater.
3: Man kan ikke være sikker på, at patronerne har den høje hastighed der opgives på pakken. Hvis hastigheden er lavere forringer det anslagsenergien og foranholdet skal øges. Enhver patron bør testes i det gevær den anvendes sammen med.

Mulige fejlkilder.

Den anvendte hastighedsmåler kan være forkert kalibreret eller kalibreret anderledes en den der er anvendt til testen der ligger til grund for deklarationerne.
Den målte afvigelse kan under forskellige omstændigheder reduceres i den usikkerhed der altid hersker i tests af denne art. Mm.
Endelig ønsker såvel testlederen som redaktionen at slå fast, at denne og andre tests udelukkende gennemføres for at oplyse om de fakta der gør sig gældende for disse produkter, målet er ikke at fremhæve en patron frem for andre.