Articles

Rudolf Sand, Landsretssagfører, Farum,79 år er død, oplyser Jyllands Posten
I en menneskealder var Rudolf...

De sidste par dage er der fundet godt 40 døde sæler på Anholt og Læsø og 10 på Vendsyssels østkyst

Frygt for en smitsom sygdom blandt whitetail populationen i Wisconsin betyder, at alle dyrene skal skydes bort.

Sældøden har bredt sig til de jyske kyster.

Hjortevildtet skal brækkes så hurtigt som muligt, efter det er skudt.

I Sverige er der nu fundet 38 døde sæler.

Radiosenderen fra en savnet ulveunge sender fra bunden af en sø.

Artiklen her omfatter tre eksempler på kamuflage af ansigtet.

Efter et halvt år i samarbejde med Opasia, er HuntersMagazine.com nu tilbage i egne rammer.