Articles

Radiosenderen fra en savnet ulveunge sender fra bunden af en sø.

Artiklen her omfatter tre eksempler på kamuflage af ansigtet.

Efter et halvt år i samarbejde med Opasia, er HuntersMagazine.com nu tilbage i egne rammer.

De nye reguleringsregler for skarv trådte i kraft den 1. juni, og her slås det fast, at skarven ikke må reguleres i yngl

Inden for de seneste dage er der fundet 10 døde søler i Sverige.

Jagtens håndværk.

Guide til jagt i andre lande.

Jagtens håndværk.