Godt Nytår

Dagens eventuelle tømmermænd er for intet at regne i forhold til den indre smerte vi risikerer, hvis de kommende års arbejde for at bevare den danske jagt slår fejl.

Ænder og fasaner.
I 2006 blev det såkaldte fasanforlig en realitet. Det var her de nye regler for udsætning af fasaner og biotopplaner blev til konkret dansk vildtforvaltning. Forliget strækker sig over 10 år. Det vil sige at vi i løbet af de kommende to år skal have genforhandlet hele fundamentet for den jagt der fylder allermest i den danske vildtudbyttestatistik; gråænderne og fasanerne.
Forliget udløber den 31. marts 2017. Til den tid har der været afholdt mindst et folketingsvalg, og regeringen og den til den tid siddende miljøminister vil antageligt se anderledes ud end i dag.

Borgerligt forlig.
Forliget bliv i 2006 indgået med miljøminister Connie Hedegaard for bordenden og under en borgerlig regering ledet af Venstre og Anders Fogh Rasmussen. Det var dengang et enigt Vildtforvaltningsråd minus Dyrenes Beskyttelse som havde anbefalet den nye struktur til ministeren, og den har nu været jagtpraktisk virkelighed i otte år.
Til næste forhandling er meget forandret:

En helt ny magtbalance.
Først og fremmest er magtbalancen i Vildtforvaltningsrådet ændret radikalt. Her er indtrådt nye medlemmer og ny formand, og tonen, forhandlingsklimaet og synspunkterne er blevet langt skarpere og mere modsatrettede end nogen sinde tidligere.
I det landspolitiske magtbillede er der sket tilsvarende forandringer.
Socialistisk Folkeparti har været en tur inde i regeringsvarmen, og vil gøre mangt og meget for at genindtage den for tiden tabte indflydelse på landets politik. Og SF kan ikke li’  fasanjagter. Måske mest fordi det på denne bane stadig er muligt at udkæmpe en form for klassisk klassekamp. Men tilhængere af opdrættede fasaner og store klapjagter er SF i alt fald ikke.
I takt med at stadig flere unge landspolitikere indtræder som medlemmer af Folketinget bliver der også færre og færre jægere blandt tingets medlemmer. Den aktuelle viden om jagt i landets lovgivende forsamling er med andre ord dalende.
Dansk Folkeparti har dyrevelfærd som en af sine stærke mærkesager, og i den rette (muligvis manipulerede) fremstilling, kan jagten på fasaner anskues fra en kritisk vinkel i forhold til dyrenes ve og vel, og derfor er heller ikke Dansk Folkeparti varme tilhængere af fasanjagter og andejagter i stor stil.
Så uanset om vi i det nye folketing får en borgerlig ledet regering eller en socialdemokratisk ledet regering, så vil de nødvendige støttepartier eller regeringspartnere – altså enten SF eller DF – være fasankritiske, og det vil fasanjagtsmodstanderene naturligvis forstå at udnytte.

Viden, information og lobbyisme.
De danske fasaner og gråænder udgør cirka halvdelen af alt det vildt der nedlægges her i landet. Hvis disse jagter indskrænkes yderligere, så vil jægernes vilje til at betale de nuværende priser for jagtleje nok også falde.
Antager man, at jægerne i en fasanstækket fremtid kun vil betale halvdelen af den nuværende jagtleje – hvis udbyttet er blevet halveret er det nok ikke noget dårligt gæt – så vil de lodsejere der har udført biotopplaner og bevaret gamle remisser, hegn og gærde miste en del af motivationen til at fastholde denne naturtype.
Og det vil være en økologisk katastrofe, for i netop hegn gærde og remisser findes 90% af det vilde liv der hører til i det danske åbne land. Det har professor Primdal fra Københavns Universitet påvist for snart 15 år siden.
SÅ: Forsvinder fasanerne, eller bliver vores mulighed for at jage dem indskrænket yderligere, så mister vi værdifuld natur.
Den viden og disse fakta skal vitterliggøres så intensivt som muligt. Det er vores vigtigste mission i det nye år og for den sags skyld også i det der følger.
I denne sag kan vi ikke tillade os, at læne os tilbage og vente på at jagtens organisationer løser hele opgaven.
Vi må selv på banen, og det skal være lige med det samme.
Godt Nytår.