Regulær regulering

Fredag brød stormen løs. Dueungerne dør af sult i reden, fordi forældrefuglene bliver skudt under regulering, var det massive budskab på Danmarks Radios forskellige medier.
Den sag kan ingen sidde overhørig, og blot et døgn senere udsendte miljøminister Kristen Brosbøl en pressemeddelelse hvor hun beder Vildtforvaltningsrådet om at se på sagen straks.
Siden har forskellige jægere, organisationer, formænd og biologer deltaget i mediedebatten og den sociale debat i stort omfang.
Imidlertid forsvandt den virkelige historie i billedliggørelsen af de udsultede dueunger, for grunden til at duerne kan reguleres er et dispensationssystem, som DR mere end antyder kører på automatik.
Det er DRs dybdeborende journalister der har fundet historien om de døende dueunger frem, og de har gjort det ved at regne sig frem til et hårrejsende resultat på 20.000 eller helt på til 30.000 døde dueunger årligt. Beviser er der sådan set ingen af, altså ingen døde dueunger i reden er blevet draget frem i denne sag, men alle fra ministeren og nedefter har godtaget journalisternes beregninger, som Danmarks jægerforbund nu forsøger at forfægte med egne beregninger, der viser at blot 3.000 dueunger dør af sult som følge af reguleringen.
Men den virkelig interessante historie, hvor der måske er grund til at kritisere nogen eller noget, havde det været let for DR-gruppen at dokumentere. De påstår nemlig, at dispensationerne til regulering automatisk gives af Naturstyrelsen, hvis man blot indsender det elektroniske ansøgningsskema udfyldt på en bestemt måde.
Den sag forfølges ikke yderligere i mediedækningen, som nu helt lades tilbage med billedet af de døde dueunger, og en række udtalelser om, at den slags er dyreplageri, at duerne ikke er et problem, og at de der regulerer duerne, fifler med sandheden.
I det lys er det sikkert ikke så tosset, at landets miljøminister som ellers tit lider af utidig ildhu fremfor rettidig omhu, nu har sendt hele problemstillingen til hjørne hos Vildtforvaltningsrådet.
Og skulle det vise sig, at dispensationerne gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?

Deltag i debatten på vores Facebook-side.