Indhold om Danske artikler:

Københavns Lufthavn øger nu servicen til jægere der rejser ud af landet med jagtvåben.

Fra i morgen kan der søges tilladelse til at regulere bramgæs under helt nye betingelser. Op til 50 gæs om dagen må der fældes.

Miljø- og Fødevareministeriet lancerer en ny tilskudsordning til privat skov, der mindsker udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Nye muligheder for en mere aktiv regulering af skarv. Reguleringen forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen og gives til fiskerelaterede personer eller foreninger.

Regeringens udflytningsplaner er ved at blive realiseret. Den 1. juli flytter Naturstyrelsen fra København til Randbøl og i dag tages første spadestik til de nye bygninger.

Der er kun få ulve i Danmark. De tidligere skøn på 40 og siden 20 ulve er forkerte. Dermed har store dele af den danske ulvedebat været ført på et forkert grundlag.

Jagtmodstanderne har mange flere penge end jægerne. Danmarks Jægerforbund taber i det økonomiske spil til de andre grønne organisationer.

Lørdag var der repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Her blev den nuværende formand formeldt genvalgt for yderligere fire år.

Lærerne der underviser jagttegnsaspiranterne påpeger at nogle af jagtprøvens spørgsmål ikke kan besvares entydig. 

Jagttrofæer af mere end 200 forskellige lovlige jagtbare arter kan nu ikke længere importeres til Holland, som opfordre andre lande i Europa til at indføre tilsvarende forbud.

Miljø- og Fødevareministeriet ansætter ny direktør for Naturstyrelsen i, der får hovedsæde i Randbøl ved Vejle.

På søndag d. 1. maj er der deadline for anmeldelser af biotopplaner til Naturstyrelsen. 

I dag har Folketinget vedtaget en opdateret version af knivloven, så det nu ikke længere er kriminelt at være jæger med kniv. Også foldeknivene er nu lovlige.

Knap 14.000 besøgte den forgangne weekend Jagt & Outdoor 2016 i Odense, som dermed satte ny rekord.

Tim AnkerWermuth er enstemmigt blevet valgt som ny formand for Nordisk Safariklub.

Dagens pressemeddelelse Miljø- og fødevareministeriet.

Sådan kombinerer du grundbetaling med vildtpleje. Dagens information fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Spanske Azor introducerer nu blyfrie hagl der er bløde og stort set opfører sig som blyhagl. Prisen er et godt stykke under de velkendte bismuth-hagl.

Den gamle aftale om etablering af våsområder forlænges. Dagens pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.